Acupunctuur punten

In de duizenden jaren dat acupunctuur bestaat is er veel bekend geworden over de betekenis van acupunctuur punten. Ooit in de oudheid hebben punten ‘slechts’ een energetische betekenis gehad. Deze kennis is ook de belangrijkste kennis over acupunctuur punten, omdat acupunctuur puur werkt op de energie. Wanneer de energie ‘vrij’ kan stromen, dan kun je dit beschouwen als een energetische blauwdruk van ons fysieke lichaam, wat uitstekend zorg draagt voor het goed functioneren van dat fysieke lichaam.

Het energie lichaam (lichamen) is het echte geraamte van ons lichaam. Het is een LICHT – GELUIDS, ELEKTRISCH en MAGNETISCH veld, ons energie lichaam. Dit energie lichaam in stand houden betekent gezondheid.

Wat kunnen acupunctuur punten?
Aan de hand van 1 punt (Maag 36) wordt hier kort gegeven wat er zoal bekend is. Het punt Maag 36 ligt onder de knie, vlak naast het scheenbeen, aan de buitenkant van dat scheenbeen. Chinese naam is ZUSANLI wat betekent ‘3 maten onder het buitenste oog van de knie’.  Een oog van de knie is een plekje onder de knieschijf. De Traditionele functies van dit punt:  ondersteunt de functies van de maag en de milt (de energiefuncties), regelt de QI en het bloed, versterkt bij zwakte, elimineert klachten veroorzaakt door wind en damp, goed voor de lichaamsconditie algeheel, voedt pezen en spieren, voedt de baarmoeder, et cetera.

Acupunctuur en Homeopathie
In acute situaties lijkt de werking van Maag 36 op het middel Carbo Vegetabilis D6. In chronische situaties wordt wel vergeleken met de werking van Alumina D6-D12. Vanuit een Oost-Indisch selectie systeem ‘Tridosha’ komt het middel Crocus Sativus D6 naar voren. Vanuit de Schüssler-zoutentheorie zie je Kali Phosphoricum D6 komen. Weer vanuit Tridosha maar nu gekeken naar de Schüsslerzouten, het middel Sulpher D6. Vanuit de Bach Flower therapie komt naar voren het middel Rock Water (bronwater).

Acupunctuur en gevoel
Wanneer het punt Maag 36, als enige punt, voelbaar is, pijn doet, dan geeft dit iets weer over gevoelens. namelijk: ‘niet met beide voeten op de grond staan. Niet in de realiteit leven.’ Is het wel goed dan is de betekenis: ‘punt van leven in de realiteit, punt van geaard zijn. Dus omgekeerd: zie je iemand die niet geaard is en niet met beide benen op de grond staat, dan is dat een indicatie voor dit punt. Het punt kan bij zeer veel verschillende klachten worden toegepast.

Maagklachten, zweren, ontstekingen, darmproblemen, klachten milt en alvleesklier, spijsverteringsstoornissen, bij verlamming, shock, algehele zwakte, bloedarmoede, hoge bloeddruk, allergieën, geelzucht, astma, bedplassen, buikpijnen, braken, misselijkheid, constipatie, diarree, zwellingen ledematen, problemen rond urineren, e.a.. Het punt heeft vooral op de onderste vier cakra’s effect en is een van de grootste acupunctuur punten.

Binnen de electroacupunctuur worden voornamelijk de punten aan de uiteinden van handen en voeten gemeten. Voor Maag 36 is wel een betekenis gevonden binnen de electroacupunctuur. Deze is onder andere een verbinding naar de maag zelf.