Ajna cakra of voorhoofd centrum

Deze cakra bestaat uit 6 in elkaar passende ‘bollen’van energie. Die staan hier voor de 1e t/m de 6e cakra (aarde ‘ water ‘ vuur ‘ lucht ‘ ether en mentaal). Deze cakra bevindt zich binnen de schedel ter hoogte van de hypofyse op een afstand van 10 tot 20 cm van de schedelrand in alle richtingen. Wordt ook wel 6e cakra of het 3e oog genoemd.

Het aureool rond het hoofd van jezus is de mooiste illustratie van de volledige controle van dit centrum. In het boeddhisme heet zo iemand een boddhisattva. Het is een persoon die de paren van tegenstelling (goed en kwaad ‘ yin en yang) ontstegen is.

Het duidt op een zeer hoog verstandelijk vermogen, volkomen beheersing over mentale, emotionele en fysieke aangelegenheden. Ze zijn in het bezit van enkele of alle 8 grote paranormale vermogens. Ze worden in het oosten ook wel deva’s ‘ goden ‘ siddha’s of volmaakten genoemd.

Binnen de acupunctuur zijn yin tang (iets boven en tussen de ogen) ‘ maag 8 (bewustzijn van de verwachting van de ander) ‘ du mai 15 (spiegelpunt) en du mai 19 (het leven bewust vanuit je kracht en je mogelijkheden benaderen) en nier 6 punt van natuurlijk tempo en natuurlijke ontwikkeling) van belang.

Concentratie en meditatie oefeningen worden hier toegepast.  Ook rust en stilte opzoeken helpen dit cakra te harmoniseren.