Muladhara cakra of stuitcentrum

Deze cakra bestaat uit 1 ‘bol’ van energie. Deze staat voor het 1e cakra (aarde). De cakra bevindt zich 5 tot 20 cm onder de zone, tussen de geslachtsdelen en de anus . Andere ‘namen’ voor dit cakra 1e cakra ‘ wortel cakra ‘ aarde cakra ‘ basis cakra.

Het is het cakra wat de verbinding maakt met de fysieke natuur. Hier zijn krachten aanwezig die zorgen voor afstoting zoals: urineren ‘ stoelgang ‘ bevallen ‘ stampen ‘ reflexen en transpireren.

Binnen de acupunctuur zijn de punten du mai 1 t/m 4 en ren mai 1 naast nierpunten 11 t/m 16 belangrijk. Hardlopen ‘ staan zonder vast houden in trein/tram ‘ rusten ‘ massage ‘ eten ‘ slapen ‘ tuinieren ‘ aarden zijn zaken die werken.

De zeven belangrijke cakra’s hebben onderlinge communicatie via resonantie ‘ licht ‘ geluid en elektrische en magnetische trillingen. Wanneer geluid een rol speelt komt dit slechts aan in de bovenste drie cakra’s (die hebben alle een ether ‘bol’) ‘ een fysieke dreun wordt in alle cakra’s opgemerkt. (alle cakra’s hebben een aarde ‘bol’).
De oorzaak achter de cakra’s zijn de energielichamen. De cakra’s komen niet zo maar ergens uit het niets. De eerste 7 jaren is dit cakra erg actief en dus is het voor kinderen erg belangrijk vooral fysiek te ontwikkelen in die eerste 7 jaar. Dus op school zou het anders moeten.