Sahasrara cakra of kruincentrum

Deze cakra bestaat uit 7 in elkaar passende ‘bollen’ (spiralen) van energie. Deze bollen staan voor de 1e t/m 7e cakra (aarde ‘ water ‘ vuur ‘ lucht ‘ ether ‘ mentaal en causaal). Deze cakra bevindt zich boven het hoofd! Vanwege die 7 verbindingen ook wel 7e cakra genoemd.

De hoofdtooien van indianen opperhoofden, inca’s en anderen uit oudere culturen geven aan hoeveel waarde men hechte aan dit centrum. De kroon is een zwak aftreksel van koninklijk gezag verbonden met dit centrum.

Het ‘knotje’op het hoofd van de boeddha geeft de beheersing aan over dit centrum.  Het kruincentrum heeft te maken met intuïtie ‘ visie ‘ creatief vermogen ‘ inspiratie ‘ wijsheid ‘ zeer sterk geheugen en universele liefde. Leiderskwaliteiten bij uitstek. Het centrum is te activeren door de hoofdstand (salamba sirsasana en zijn varianten). Slechts wanneer de ‘lagere’centra in harmonie zijn is het mogelijk om het kruincentrum open te krijgen en open te houden!

Binnen de acupunctuur is hier het punt du mai 20 van belang. Het ik-ben punt. Een verbindingspunt met het goddelijke. Ook ondersteunende punten als bl 62 (bij de hiel) een punt van innerlijke harmonie en dud 3 (pols) als vreugdepunt helpen.
Vooral meditatie oefeningen ondersteunen de harmonie. Het geeft al aan, dat werken aan de lagere cakra’s eerst van belang is.