Bewust – stappenplan naar gezondheid

Wie wil er niet heel simpel in één enkele stap naar gezondheid?

Iedereen kent wel mensen in zijn omgeving die ziek zijn of gestorven zijn door de een of andere ziekte waar tegen nog geen adequate behandeling was ontdekt. Er liggen vrienden van ons in het ziekenhuis waarbij je machteloos staat toe te kijken en maar moet hopen en bidden dat het goed komt. Op zulke momenten neem je je zelf wel eens voor om voortaan beter op te letten op je gezondheid.

Wat doe je dan?

Tijdelijk zie je dat mensen – stoppen met roken – anderen letten wat meer op hun drankgebruik , weer anderen gaan meer bewegen. Iedereen is zo nu en dan met zijn gezondheid bezig.

Is er een plan gemaakt?

We leven in een roes van conceptie tot crematie. Alles is geregeld met verzekeringen en polissen, met diploma’s en pasjes, met chips en computers. Ons leven wordt beschreven in agenda’s en toegezongen door mobieltjes. Op internet kunnen we alles vinden en met de auto en het vliegtuig komen we overal. Daar tussendoor moeten we vooral gezond blijven, want op de feesten en partijen moeten we vooral iets uitstralen (EGO).

De wereld gaat sneller en sneller waarbij van ons wordt verwacht mee te gaan. ’s Avonds wordt het vaak zappen voor de T.V.. We hebben echter de keus te kiezen voor materieel gewin en aanzien of normale natuurlijke gewone zaken. Er is de keus wel of niet te roken. Er blijft de keus wel of niet te drinken. Je blijft de keus hebben wel of niet te bewegen.

Een stappenplan geeft een keuze mogelijkheid naar gezondheid. Wanneer 100.000 mensen die keuze maken zullen binnen die groep van 100.000 mensen minder mensen ziek worden, dan in een vergelijkbare groep van 100.000 mensen die ongezond leven. Ook zullen de ‘gezonden’ gemiddeld langer gezond leven. Je kunt gezondheid niet kopen of afdwingen, maar wel leren begrijpen.

Is er iets nieuws onder de zon met een Stappenplan?

Wel nee….. iedereen begint wel eens met goede voornemens het nieuwe jaar. De een stopt met roken en de ander gaat hardlopen etc., dus we willen wel degelijk veranderen. Zolang we geen klachten hebben blijven de meesten van ons ‘gewoon’ doorgaan met ‘gewoon’ leven. Voor onze kinderen willen we ook het beste. Onze kinderen stimuleren we gezond te eten en vooral te bewegen. Je hoopt dat ze niet gaan drinken en roken of erger.

Wat wel anders is aan dit Stappenplan?

Het gaat er bij elke stap naar gezondheid om, dat je die bewust kunt zetten. Daarom zijn er enkele dingen van belang die inzicht geven in gezondheid op een andere manier.

 1. bewust zijn van je energielichaam
 2. bewust zijn van je cakra’s
 3. bewust zijn van de verbindingskanalen, meridianen of nadi’s genoemd
 4. bewust zijn van de LICHT energie die door ons energielichaam gaat
 5. bewust zijn van de invloeden op ons energielichaam van
  • voeding (o.a. Vlees, alcohol, koffie en suiker)
  • roken
  • emoties en gedachten
  • hobby’s
  • chemische en elektrische stoorvelden (ook T.V., Mobieltje, Internet)
  • geluiden
  • werk
  • beweging
  • vijf vermoeidheden (liggen, .zitten, staan, lopen en denken)

Ben je hier echt bewust van dan kun je elke stap makkelijker zetten.

Bij dit bewust worden kan een handje worden geholpen. In een cursus wordt praktisch en theoretisch ingegaan op bovengenoemde punten 1 t/m 5. Het gaat er om iets te gaan doen! .. waarbij je weet waarom je het doet.

Het energielichaam

Ons energielichaam is het eigenlijke geraamte van ons fysieke lichaam. Wanneer dat energielichaam goed functioneert (dit is dus inclusief cakra’s,  meridianen etc., dan is er gezondheid.

De cursus zal inhouden

 • oefeningen die het energielichaam versterken of harmoniseren
 • uitleg over de oefeningen
 • uitleg over andere zaken die invloed hebben op dat energielichaam
 • therapieën die energielichaam beïnvloeden