Invloeden op het energielichaam

Roken
Roken verkleint en verzwakt Uw Energie lichaam. Dit is niet zichtbaar in uw Fysieke lichaam, terwijl Uw lichaam dus zwakker en zwakker wordt, maar U merkt het (nog) niet. Negatief effect van roken is meetbaar in het immuunsysteem, de bloeddruk, de longen, de nieren, de lever, de bloedlichaampjes, de huid, het hart en de circulatiefunctie etc. wanneer U al wat langer rookt.

Dierlijke producten
Dierlijke producten zorgen voor een energieblokkade in de energielagen in het onderlichaam. Met (Esoterische) Acupunctuur wordt juist gewerkt om het open te krijgen maar wanneer U dierlijke producten blijft gebruiken sluiten de onderste energielagen weer. Dieren worden (meestal) niet normaal gevoed. Gevolg is o.a. een teveel aan omega-6-vetzuren. Bovendien krijgt de veestapel door hormoonbehandelingen en veel antibiotica geen natuurlijk leven. Wanneer wij dit vlees eten is meetbaar dat ook wij een omega-6-vetzuur overschot krijgen, en dat ook wij door die hormonen en antibiotica bijwerkingen en reacties krijgen is natuurlijk geen fabeltje.

Alcohol
Alcohol geeft een enorme storing op de bovenste lagen van ons energielichaam, waardoor er met (Esoterische Acupunctuur) niet is door te komen. Meerdere systemen in het lichaam worden belast door alcohol, niet alleen de lever. Welke therapie U ook doet, het zal niet werken wanneer U drinkt, rookt en dierlijke voeding gebruikt. Wanneer het werkt, dan is dit tijdelijk, de oorzaak blijft (onzichtbaar! In het energielichaam aanwezig)

Beweging
Beweging is ook van ‘levensbelang’ (afwisseling, lopen, staan, zitten, liggen en denken) zorgt voor gezondheid. Dus wandelen, dansen, zwemmen, klimmen en hardlopen, vooral buiten met zonlicht zijn goed. Aangetoond is o.a. dat mensen met kanker die naast de chemo behandeling een bewegingstraject doorlopen, veel beter reageren op de chemo behandeling.

Onzichtbare risico’s van draadloos communiceren
Kijk eens naar de beïnvloeding van buitenaf op ons lichaam door draadloos internet, snoerloze huistelefoons, mobieltjes en zendmasten en andere (zie boek van Huffelen, onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk)

Wist U, dat 80% van de bijen niet zijn teruggekeerd bij hun imker. Bewezen is dat de UMTS masten hier voor verantwoordelijk zijn.

Zuiver water?
Wat te zeggen van ons water. Zuiver levend water is hard nodig voor onze cellen, die met biljoenen zorgen dat wij leven! Zorg dus voor zuiver water. In ons lichaam is ruim 70% water. Met Esoterische Acupunctuur kun je dit water meer energie geven. Ook met meditatie is dit water te versterken (zie o.a. Emoto). Drink geen of heel weinig koffie. Neem kruidenthee! Gemaakt van zuiver bronwater.

Voeding
Voeding die levend is heeft de voorkeur. Biologisch dynamisch is eigenlijk de manier van voedsel verbouwen zoals de natuur dat al miljarden jaren doet. Eten we voor een deel rauw (enzymen, micro nutriënten) geen genetisch gemodificeerd voedsel maar fruit, groenten, granen, noten en kiemen dan weet ons lichaam daar wel raad mee, want er is synergie. Synergie is holistisch, is totaal, is heel. Ons lichaam herkent geen losse onderdelen zoals die in verrijkte voeding, potjes met pillen, fastfood, magnetron voeding etc.

Let ook op de E-nummers (hier zijn boekjes over) en neem vooral geen witte suiker.

Gezondheid is U eigen verantwoordelijkheid, niet die van de dokter en ook niet die van de verzekerings maatschappijen. Esoterische Acupunctuur legt die verantwoordelijkheid bij U zelf en kan U er bij helpen om dit weer helemaal zelf in handen te nemen.

Esoterische Acupunctuur ondersteunt U eigen spirituele en energetische groei. Esoterische Acupunctuur werkt op een meer subtiel niveau om onze eigen mogelijkheden te laten wakker worden.

Emoties en gedachten
Onze tijd wordt gekenmerkt door psychische stoornissen. Dit is de grootste ziekte veroorzaker en ook de grootste groep qua kosten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Emoties en gedachten, verstoren ons energielichaam, waardoor de verbinding met ‘het veld’ wordt verminderd. Vergelijkbaar met uw radio ruist het dan, of valt de zender steeds weg. Meditatie en Esoterische Geneeskunde leert je om te gaan met die stress en emoties. Je leert je gedachten de baas te worden. Baas in eigen hoofd!

Door die mentale stress ontstaan uiteindelijk ook andere ziekten en symptomen als kanker, hart en vaatziekten, ziekten van de spijsvertering, zenuwstelsel, huid, bloed, bewegingsstelsel e.a.. Ook de andere oorzaken zoals de voeding, de vervuiling van het milieu, elektromagnetische stoorvelden zijn hier debet aan. Door de genoemde oorzaken verzwakt ons immuunsysteem waardoor we meer last kunnen krijgen van virussen, bacteriën, parasieten e.a.

We hebben onze gezondheid uitbesteedt aan derden. De artsen die waarschuwden, daar is (nog) niet naar geluisterd. De politiek is niet genoeg onder druk gezet door artsen aan wie we onze gezondheid hebben uitbesteedt. Genetische manipulatie mag ondanks wetenschappelijke negatieve feiten, UMTS masten mogen worden neergezet. Geen politici die voor uw gezondheid opkomen. De wereld is vervuild door chemische en synthetische rommel zodat een ieder meer dan 1000 verschillende synthetische deeltjes in zijn lijf heeft. De politiek is hier niet genoeg mee bezig. Vanwege poen en macht wordt alles in de doofpot gestopt (wetten en regels die gemaakt zijn voor de grote industrie. Zie van Huffelen boek)

Uw energielichaam heeft te maken met veel verstorende trillingen, waardoor het niet meer 100% kan functioneren. Een energielichaam is niet bekend bij artsen. Stel dat dit energielichaam niet bestaat, wat maakt dat uit. Wanneer ik behandel met acupunctuur dan werkt dit. Of er nu meridianen lopen of niet, maakt niets uit, kijk of het werkt! Op dit moment wordt ik gezien als kwakzalver vanwege de overtuiging dat er meridianen, cakra’s en energielichamen bestaan. Of dit zo is, is helemaal niet van belang. Slechts kijken naar de resultaten is van belang. Werkt het?!

Wakker worden
Iedereen moet wakker worden. Lees, zoek, vraag je af hoe het zit. De verantwoordelijkheid weer bij jezelf leggen daar begint Esoterische Acupunctuur. Het zou wel eens heel anders in elkaar kunnen zitten, dan je nu aanneemt. Niet verder kijken dan je neus lang is blijkt ongezond te zijn.

Bedoeling/intentie
De intentie bij de behandeling is van groot belang. De behandelaar moet zo zuiver mogelijk zijn. Dus niet roken, geen koffie of alcohol gebruiken, geen dierlijke producten eten, mediteren, genoeg bewegen, voldoende rusten en letten op zijn voeding die ook biologisch/dynamisch moet zijn, zonder de ‘foute’ E-nummers, zuiver water, zuivere gedachten. Wanneer ik als behandelaar naalden zet geef ik een deel van mijn energie mee. Is die zuiver dan is er geen enkel probleem. Weet wel dat niet elke arts en elke verpleegkundige zuiver is, maar wel naalden in U zet!

Als voorbeeld kan hier dienen het feit, dat U allemaal wel mensen kent die duidelijk de klachten van andere (vaak geliefde personen) onbewust overnemen, of voelen dat er wat aan de hand is met die andere persoon, ook al is die mijlen ver verwijderd.

De combinatie van goede invloeden op de gezondheid (synergie) geeft gezondheid terug. De Reguliere Geneeskunde is (nog) niet genoeg bezig mensen te adviseren om naast de medicijn behandeling tevens bewust te gaan werken aan voeding, beweging, meditatie, niet roken, geen alcohol, leren omgaan met emoties/gedachten, zuiver water drinken etc. U moet het dus zelf doen. Wakker worden dus. Zie op deze site het Stappenplan.

Uit onderzoek bleek dat Psychische stoornissen, hart en vaatziekten, klachten van de spijsvertering en bewegingsstelsel samen al ruim 55% van de kosten zijn in de gezondheidszorg. Ze veroorzaken bijna 50% van alle ziekteverzuim en bijna 70% van alle mensen die arbeidsongeschikt zijn.
Wanneer al die mensen nou eens 2 jaar worden behandeld met Esoterische Acupunctuur richting een ander bewustzijn met meer eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid, dan kunnen de premies over 2 jaar een stukje naar beneden.

Wanneer U een ander idee heeft? Voor de dag ermee. Als een idee op het eerste gezicht niet absurd lijkt, heeft het geen toekomst. Albert Einstein

Nieuwe theorieën kennen vier stadia van acceptatie, die door de volgende reacties worden getypeerd:

    1. Dit is waardeloze onzin.
    2. Dit is interessant, maar onwaarschijnlijk.
    3. Dit is waar, maar niet zo belangrijk.
    4. Ik heb het altijd al gezegd.

J.B.S. Haldane, 1963

Een nieuwe wetenschappelijke realiteit triomfeert niet zozeer door tegenstanders van de juistheid ervan te overtuigen en hen het LICHT te doen zien, maar veeleer doordat de tegenstanders uiteindelijk overlijden en er een nieuwe generatie opgroeit die vertrouwd is met het idee.
Max Planck

Als u op een dag niets vreemds heeft ervaren, stelt die dag niet veel voor.
John Wheeler

Alleen diegenen die iets absurds proberen zullen het onmogelijke bereiken.
M.C. Escher

Healing does not come through intense affirmation of divinity, or by simply pouring out love and the expression of a vaque mysticism. It comes through mastering an exact science of contact, impression, of invocation plus an understanding of the subtle apparatus of the Etheric vehicle.
Alice Bailey (Esoteric Healing)