Meridianen

Duizenden jaren geleden ontdekte men al, dat bijvoorbeeld door het stimuleren van ver verwijderde zones op het lichaams oppervlak, ziekten zowel in oppervlakkig weefsel als ook in de interne organen reageerden en verbeterden. Ook ontdekte men toen al, dat orgaan problemen in de diepte zich manifesteerden aan de oppervlakte. Ook wist men dat het ene orgaan het andere kon beïnvloeden.

Na jaren en jaren van ervaring en observeren, ontdekte men een voorspelbare ontwikkeling van klachten en ziekten. Dit werd uiteindelijk een logische theorie, waarbij de verbindingen door het lichaam heen werden ontdekt, een heel systeem van kanalen of meridianen die het gehele organisme onderling verbonden net zoals de bloedsomloop en het zenuwstelsel.

Wel moet iedereen zich goed realiseren, dat de meridianen wetenschappelijk gezien (nog) niet goed meetbaar zijn. Net als de aura en de cakra’s zijn de meridianen onderdeel van het ENERGIE-LICHAAM. Dit Energie – Lichaam is de blauwdruk van ons Fysieke Lichaam. Wanneer het Energie – Lichaam er niet meer is, valt ons Fysieke – Lichaam onmiddellijk uit elkaar. Ons Fysieke – Lichaam volgt het Energie – Lichaam.

Het Fysieke – Lichaam bestaat uit mineralen – eiwitten – vetten – suikers en water e.a.. Dit kan slechts door een elektrisch – magnetische energie vorm bij elkaar blijven. Wanneer je met de microscoop kijkt, zie je ook atomen – elektronen – neutronen die allemaal in beweging zijn. Zoals bekend is er meer beweging in Vaste stoffen dan in vloeistoffen. In gassen is nog minder beweging dan in vloeistoffen. Deze beweging heeft veel te maken met de Energie die door ons heen stroomt.

Volgens Professor Popp gaan er 5 energieën door de meridianen. Hij toonde al aan dat er LICHT (fotonen) – GELUID – ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE ENERGIE door de meridianen gaat. Hij toonde tevens aan, dat fotonen informatie (BEWUSTZIJN) bevatten.

Hij toonde ook aan, dat de communicatie in ons lichaam in de eerste plaats gebeurd d.m.v. LICHT. Dit gaat met de snelheid van LICHT. (360.000 km/sec.) u begrijpt dat meridianen van levensbelang zijn vanwege hun transport functie van 5 vitale energieën. De 5e energie (nog niet ontdekt, wel aangetoond en bewezen er te zijn) heeft te maken met TELEPATHIE.

De meridianen vormen een WEB door het gehele lichaam. Ze lopen van boven naar beneden en andersom en ook in de dwarse richting rondom ons heen. Er zijn Hoofdbanen en Secundaire banen, net als Snelwegen en Provinciale wegen. Ze verbinden alles in ons lichaam met elkaar. Naast communicatie verzorgen de meridianen het transport van energie en bloed en zorgen ze voor vocht en voeding naar alle delen van het lichaam. Bovendien hebben ze te maken met afvoer van afvalstoffen en bescherming.