Behandeling

De behandeling volgt op de Chinese Diagnose en het Behandelplan. Het behandelplan geeft aan welke therapie onderdelen kunnen worden toegepast.

De Behandeling kan 30 tot 45 minuten duren. Voor elke behandeling worden de reacties besproken van de vorige periode. Na dit gesprek is er weer het pols voelen (net als tijdens het eerste onderzoek).

Wanneer het goed is, is de RODE LIJN van de behandeling duidelijk. Dit betekent dat het oorzakelijke deel van de behandeling op hetzelfde doel gericht blijft. Daarnaast kunnen symptomen veranderd zijn, waardoor het symptomatische deel van de behandeling anders kan zijn. Dezelfde punten kunnen dus weer worden behandeld of juist andere.

De behandeling kan bestaan uit onderdelen van de acupunctuur – Tuina – moxa therapie en andere mogelijkheden zoals Cupping.

Tijdens de behandeling kunt u een zwaar gevoel ervaren in het behandelde lichaamsdeel of een aangenaam warm gevoel, ook een diepe ontspannende zucht (opluchting) wordt ervaren.

De pols wordt gedurende de behandeling en na de behandeling weer gevoeld op reacties. Lichamelijke reacties tijdens de behandeling kunnen heel subtiel zijn en voor veel mensen niet voelbaar. Aan de pols zijn die veranderingen wel waarneembaar.

Behandeling van kinderen

Er kan zonder naalden worden behandeld. Kinderen hebben nog hun groeihormoon en reageren veel sneller op lichte prikkels dan volwassen. Met moxa – massage van acupunctuur punten – kruiden voeding en thuis advies komen we al heel ver.