Homeopathie: bewijs


Verfstof toont homeopathie-werking aan!

Met behulp van nieuwe technologieën zoals nanotechnologie, chromochemie en het meten van genexpressie kan activiteit tot boven het getal van Avogadro ’s verdunde homeopathische middelen zichtbaar worden gemaakt.

Kleurstof
Onderzoeker Stephen Cartwright van Diagnox Labatory/Cherwell Innovation Centre te Oxford besprak zijn onderzoekswerk waarin activiteit van hoge verdunningen van homeopathische middelen door middel van het gebruik van verfstoffen werd aangetoond. Dit werkt als volgt: De zogenaamde solvatochrome-verfstoffen kleuren in een bepaalde dynamische reactie in gewoon water als oplosmiddel. Als nu dezelfde verfstof in een sterk verdund homeopathisch middel wordt opgelost, vindt er een verandering in dit reactiepatroon plaats. Deze verandering in reactiepatroon wordt zichtbaar door kleur verandering in de verfstof. Hieruit blijkt de activiteit van de homeopathische verdunning.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de reactie van de kleurstof afhankelijk is van de verdunningsgraad/potentie van het homeopathisch middel en de homeopathische remedie waarin de verfstof is opgelost. Daar waar hoge verdunningen de oplossing divergeren, lijken lagere verdunningen juist te aggregeren naar een neutraal evenwicht van de kleurstof toe.

Doordat het nu mogelijk is door middel van deze kleurstof de activiteit van de verdunning en het middel vast te stellen, wordt het mogelijk om bij de productie van homeopathische middelen een kwaliteitscontrole uit te voeren naar het eindproduct. Een homeopatisch middel is uitsluitend van goede kwaliteit als het in de verfstofproef activiteit (kleurverandering) laat zien. Dit levert voordeel op voor behandelaren omdat de betrouwbaarheid van de werking van het homeopathische product wordt verhoogd.

Hoe werken ultrahoge verdunningen in de homeopathie?

De aanname dat er niets meer aan stof aanwezig is in homeopathische middelen blijkt niet te kloppen. In ultrahoge verdunde homeopathische middelen worden Nano deeltjes van het oorspronkelijk homeopathisch materiaal aangetroffen. Deze Nano deeltjes zouden de medische werking van de middelen kunnen verklaren. Onderzoek naar Nano deeltjes in de homeopathie vond o.a. plaats aan de Mahatma Gandhi Universiteit, Kottyam te India (Rajendran & Abdurahiman, 2015).

Ultrahoge verdunningen worden door middel van dynamiseren geproduceerd. Homeopathische verdunningen boven de 12C overschrijden het getal van Avogadro (1023). In deze verdunningen is geen molecuul meer van de oorspronkelijke stof terug te vinden. Zowel op het congres voor onderzoek in de homeopathie in Rome (Homeopathic Research Institute), als op het congres voor onderzoek in de homeopathie in Mumbai (Global Homeopathy Foundation), hebben wetenschappers Shah en Rajendran onderzoek gepresenteerd waarin Nano deeltjes uit van Carbo Vegetablis en Aurum Metallicum in verdunningen van 6C tot CM zichtbaar werden gemaakt.

Door het ruw schudden van de remedie ontstaan Nano bubbels, dat zijn minuscuul kleine bolletjes in het water. Het dynamiseren veroorzaakt rondom deze belletjes wrijving, en als ze barsten is tijdelijk de temperatuur verhoogd aan de oppervlakte van deze belletjes. Dit creëert bijzondere chemische omstandigheden waarbij vooral silicaverbindingen een belangrijke rol in hebben. De gelijksoortige prikkel vanuit Nano deeltjes zouden het lichaam op zo danige wijze prikkelen of verstoren, dat er een genezende op balans en herstel gericht reactie ontstaat. Deze herstellende reactie komt dus zowel op basis van hormesis (gelijksoortigheid) tot stand, alsook op basis van de verbindingen tussen silica en nanodeeltjes in de remedie. Nano deeltjes en hormesis lokken de biologische reactie van het lichaam uit (Chikramane, Kalita, Suresh, Kane, & Bellare, 2012).

Dit onderzoek zou bij kunnen dragen aan een beter inzicht in hoe de werking van hoge verdunningen in de homeopathie op basis van nanotechnologie verklaard zou kunnen worden.