Draadloze risico’s voor gezondheid


draadloos1De FDA (Food and Drugs Administration) vond het niet nodig onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van de straling van mobieltjes toen die in 1984 in de VS op de markt kwamen.  De overheden en belbedrijven beweren dat er geen gevaren zijn voor de gezondheid. Zij hebben alleen al met 5 miljard mobieltjes te maken en dus met een groot financieel belang. Toch blijkt uit onderzoek dat er veel aan de hand is met al die draadloze technieken voor onze gezondheid.

Bio-initiative rapport

Op 31 augustus 2007 bracht de Bio-Initiative werkgroep een rapport uit over elektromagnetische velden en gezondheid. Hierin wordt een ernstige bezorgdheid geuit over de geldende blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden die afkomstig zijn van hoogspanningslijnen, mobiele telefoons en de vele andere bronnen. Men komt hier tot de conclusie dat de bestaande standaarden ontoereikend zijn voor de bescherming van de volksgezondheid. Het rapport komt van 14 internationale wetenschappers en experts op het gebied van de volksgezondheid en vult me

t gemak een flinke ordner. Nog eens 12 anderen hebben het rapport gerecenseerd en verfijnd. De opzet van het onderzoek was wetenschappelijk bewijs voor gezondheidseffecten te meten van elektromagnetische straling, die ver onder de geldende publieke blootstellingslimieten liggen om te zien of de limieten moeten veranderen. In alle landen blijken de geldende veiligheidslimieten duizenden malen te ruim te zijn. Wijzigingen zijn dringend nodig.

Wat doet elektromagnetische straling?

Je kunt het niet zien, niet proeven en niet ruiken, maar het is één van de diepst binnendringende milieugevaren in onze wereld van tegenwoordig. Elektromagnetische straling (EMR) of de elektromagnetische velden (EMF) zijn de termen die men er voor gebruikt. In gunstige zin is er veel gebeurd: mobiel bellen, draadloos internet, Dect telefoon thuis, de TOMTOM, UMTS masten, RIFD (bij de ingang van winkels),

Hoogspanningskabels, Satellietverbindingen. We kunnen veel meer en veel sneller met al die techniek, dus we moeten het zien te behouden, maar dan met NUL-KOMMA-NUL risico voor onze gezondheid. Echter we lopen er de hele dag door heen. We lopen met mobieltjes, Ipod, Ipad of Iphone en zijn zeer dicht bij constante straling!!

Die straling beïnvloed ons Etherisch lichaam waardoor onze blauwdruk gevaar loopt stuk te gaan, met gevolg dat de informatie naar fysiek niet meer goed is en je alle klachten kunt krijgen die je je maar kunt voorstellen tot en met kanker. Etherisch lichaam is (nog) niet meetbaar. Ook treedt biologisch effect op wat moeilijk meetbaar is.

Regeringen zeggen het volgende

draadloos2Houdt hem niet tegen je oor, draag hem niet in je binnenzak en leg hem niet vlak naast je op het nachtkastje: de mobiele telefoon. Want de straling die ons mobieltje uitzendt is mogelijk kankerverwekkend, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie die vorig jaar onderzoek deed naar gezondheidsrisico’s en mobiel bellen. Het wereldwijd toenemen van hersen- en oor tumoren brengt de WHO in verband met langdurig bellen. Vooral kinderen lopen risico, omdat telefoonstraling dieper in het kinderbrein binnendringt dan bij volwassenen. Om kinderen te beschermen hebben landen als Frankrijk en Oostenrijk mobiel bellen op scholen verboden

Het verbod op mobiel bellen op Franse lagere en middelbare scholen, ‘uit voorzorg vanwege de mogelijke gevaren voor de gezondheid’, is vastgelegd in een wet die in okt. 2009 door de Franse senaat en in juli 2010 door de Assemblée Nationale is aangenomen. Reclame voor mobieltjes voor kinderen onder de 14 jaar is bij deze wet tevens verboden.

De Knesset (Israël) heeft in maart dit jaar een wet aangenomen die verplicht tot de waarschuwing op mobiele telefoons (in het Nederlands vertaald):  ‘Pas op – Het Ministerie van Gezondheid wijst erop dat veelvuldig gebruik van dit apparaat zowel als het dragen ervan op het lichaam het risico van kanker kan vergroten, vooral bij kinderen’.

Het Europees Parlement heeft in 2009 een resolutie aangenomen met een oproep aan alle lidstaten om de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden te reduceren. De Raad van Europa heeft in mei 2011 een resolutie aangenomen met de aanbeveling alle draadloze apparatuur uit klaslokalen te verwijderen, en als tweede aanbeveling om, zoals in Zweden, stralingsvrije zones in te stellen. Die laatste aanbeveling is inmiddels overgenomen door Noorwegen.

Tot slot, de Nederlandse Gezondheidsraad stelt dat er niets aan de hand is en meent het, zonder één enkele specialist op dit gebied in de gelederen te hebben, beter te weten dan de werkgroep van 31 wetenschappers van hetIARC (International Agency for Research on Cancer), onderdeel van de WHO, die over de classificatie beslist heeft. Nederland was niet in deze werkgroep vertegenwoordigd.

Wie heeft limieten vastgesteld?

De limieten voor Elektromagnetische velden (ELF) en Radiofrequente straling (RF) zijn opgesteld door groepen wetenschappers en ingenieurs die behoren bij de fabrieken die de apparatuur leveren, zoals mobieltjes. Zij hebben aanbevelingen gedaan en die zijn klakkeloos overgenomen door de Overheidsagentschappen. Er is een groot verschil in de inzichten omtrent schade aan de gezondheid tussen die industriële opvattingen en de ideeën van experts op het terrein van de publieke gezondheid.

Dus technici, ingenieurs en de commerciële industrie bepalen de normen voor blootstelling. Dus NIET: biologische – epidemiologische, medisch-pathologische normen. De economisch en juridisch opgeleide politici zorgen ervoor dat de industrie wordt ingedekt en beschermd tegen de consument en het milieu in plaats van andersom.

De politiek let ook niet zo op microgolven van de magnetron of waar hoogspanningskabels komen, gebruik van MRI en CT-scans en andere in ziekenhuizen (is wel heel veel röntgen in één keer!), chemische stoffen als voedingsadditieven, gifstoffen in speelgoed, kleding en schoenen, in cosmetische artikelen, shampoos, was en afwasmiddelen. Allemaal okay, door industrie bepaald, maar kankerverwekkend, ziekmakend. De bewijslast is omgekeerd en de consument moet bewijzen dat door het mobieltje de hersenkanker is ontstaan, of dat door de chemische toevoeging in crème huidkanker is ontstaan. Zeer moeilijk omdat rechtsreeks aan te tonen. De fabriek mag alles op de markt zetten en hoeft niets aan te tonen.

Effecten op onze gezondheid.

Er is bewijs voor kanker, kinderleukemie, andere vormen van kanker bij kinderen, hersentumoren, borstkanker, veranderingen in het zenuwstelsel en de hersenfuncties, effecten op genen, effecten op immuunsysteem om er enkele te noemen. Er zijn bij mensen die chronisch waren blootgesteld aan straling o.a. de volgende symptomen vastgesteld: slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, evenwichtsstoornissen, oriëntatieproblemen, gebrek aan concentratie, geheugenproblemen, oor suizingen en klontering van bloedcellen. Ook veranderingen in de activiteit van de hersengolven, effecten op stressproteïnen etc. etc. treden op.

Therapeutische toepassingen.

Bepaalde typen van elektromagnetische (EM) behandelingen kunnen genezing tot stand brengen, zoals soms met Bioresonantie, Fotonen therapie en licht therapie. De energieniveaus van die behandelingen liggen ver beneden de geldende publieke blootstellingslimieten. Dat medische problemen succesvol kunnen worden behandeld met EM is een andere manier van bewijs dat het lichaam die EMF signalen van lage intensiteit herkent en er op reageert. Anders zou de behandeling niet werken! Hieraan kun je dus ook weer zien dat willekeurige blootstelling aan teveel straling gevaarlijk is en schade oplevert voor de volks gezondheid. Eén pilletje (medicijn) kan helpen, maar een heel doosje ineens leeg eten is dodelijk. Zo ook met EM.

Maatregelen – wat kun je doen.

Elektrostress oplossen hoe doe je dat? Bouwbiologen, woonbiologen, biosaneerders en geobiologen kunnen metingen in de woning doen en daaraan aanbevelingen koppelen om de straling in huis te verminderen. Het blijkt vaak dat de slaapplek (wekker, TV, DECT – Telefoon) een constante chronische stralingsplek is geworden. Hoe ga je om met je mobieltje of Ipod? Wat doe je achter je draadloze computer?

Aanbevelingen.

  1. Doe de DECT telefoon de deur uit en vervang hem door een ECO-DECT telefoon die stralingsarm is gemaakt en niet straalt wanneer je hem niet gebruikt
  2. baby DECT telefoon weg en daarvoor in de plaats een gewone babyfoon.
  3. WLAN apparatuur straalt sterk. Vervangen door bedrade apparatuur.
  4. Buren overleg over DECT telefoon en of WLAN/WiFi apparatuur kan geen kwaad. Samen andere spullen kopen. Gaan zij geen andere apparatuur kopen, denk dan aan afschermingsmaatregelen in samenspraak met een woonbioloog.
  5. Een woon biologisch onderzoek is aan te raden voor woon en werkplek.
  6. Een draadloze laptop met WLAN-kaart is een sterke straler. Toch gebruiken?……dan niet op schoot nemen op een houten tafel plaatsen – De WLAN zenderkaart staat continue te stralen, ook wanneer je hem niet gebruikt, dus uit zetten.
  7. Geen digitale TV (sterke straler). Glasvezelkabel is veiliger.
  8. Mobiel bellen: schakel hem uit wanneer je niet belt!

gebruik je mobieltje niet voor internet, computer spelletjes films of TV., gebruik geen bedrade headsets, gebruik beslist geen mobieltje of DECT – telefoon tijdens zwangerschap, niet als wekker gebruiken, niet in afgesloten ruimte gebruiken, want door weerkaatsing (Faraday effect) wordt straling extreem verhoogd. (in auto, caravan, trein, metro, tram, souterrain.), draag mobieltje niet in de broekzak op de heup, want 80% van de rode bloedlichaampjes worden daar aangemaakt en schade aan de geslachtsorganen en vermindering vruchtbaarheid zijn het gevolg. Beter te SMS-en dan te bellen! Amalgaan vullingen, bruggen, piercings, metalen brillen en sieraden werken als antennes voor de straling van je mobieltje. Denk aan kristallen, edelstenen, meditatie en tachyonen als bescherming.

www.wimvoorbij.nl
voorbijwjam@hotmail.com