Praktijkfolder Acupunctuur


Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met uw behandelend Acupuncturist kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Openingstijden van de praktijk
Op dinsdagen en woensdagen is de praktijk geopend vanaf 07.30 uur. Eindtijd van de behandeldagen wisselt en kan zijn tot 19.00 uur.

Contact
Telefonisch zijn wij op de behandeldagen dinsdag en woensdag bereikbaar op nummer 06 535 111 23. Buiten deze uren kunt u inspreken of er wordt opgenomen. Mailen kan ook naar voorbijwjam@hotmail.com.

Tarieven
Om te weten of uw verzekering Acupunctuur vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Acupunctuur wordt gedeeltelijk vergoed via aanvullende verzekering.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden met Acupunctuur, Kruiden of een combinatie.

Tijdens de eerste afspraak wordt er een onderzoek gedaan. Dit onderzoek zal 30 tot 45 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en soms het aantal behandelingen omvatten en zal met uw worden besproken.

Huisarts
De Acupuncturist is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Wilt U dat er contact wordt opgenomen met U behandelend arts, dan is dit mogelijk.

Kwaliteit
Als Acupuncturist ben ik geregistreerd in het kwaliteitsregister van de N.V.A. Tevens ben ik ingeschreven in het Herbalisten Register van de N.V.F (Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie.) i.v.m. de Kruiden Geneeskunde Als Raja Yoga docent ben ik lid van de S.Y.N.

Stagiaires
Onze praktijk biedt soms studenten van  opleidingen voor de Acupunctuur de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt door de praktijkhouder begeleidt tijdens onderzoeken en behandelingen van patiënten. Dit na U toestemming.

Hygiëne
Wij verwachten van u als patiënt / cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Niet roken
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet gerookt worden.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw Acupuncturist of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw Acupuncturist Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van de N.V.A.. U vindt hierover informatie in de folderkast in de wacht ruimte.

Eigendommen / Huisregels
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen en verwijst tevens naar de Huisregels.

Privacyreglement
Uw Acupuncturist houdt, om u behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Uiteraard gaat uw Acupuncturist zorgvuldig met uw gegevens om; daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement. Dat reglement is ter inzage op onze website .

U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend Acupuncturist verzoeken deze te wijzigen.

De Acupuncturist mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Meer informatie
Voor meer informatie en downloads van o.a. Huisregels, Klachtenreglement, Privacyreglement, Betalingsvoorwaarden en Tarieven verwijzen wij u naar onze website www.wimvoorbij.nl.