Behandeling

Een individuele behandeling acupunctuur vindt plaats na onderzoek, waarbij de klachten worden omschreven binnen een Chinese Diagnose. Reacties worden bij de volgende behandeling besproken. Tevens komen voeding, meditatie, beweging e.a. aan de orde.

Een korte meditatieve voorbereiding, plaatsen van naalden in een patroon gevolgd door meditatie. Na het verwijderen van de naalden volgt een bespreking over de ervaringen gedurende die sessie.

Het gevoel van de QI (energie) zoals de naald sensatie wordt genoemd bij acupunctuur behandelingen wanneer de naald wordt gezet, wordt niet gezocht bij de Esoterische Acupunctuur. U kunt wel een bepaalde sensatie voelen wanneer de naalden staan. Genoemd zijn een gevoel van spiralisering of spinning rondom de naalden. Velen voelen de geometrische structuur van het naalden patroon. Ook visuele reacties die men niet kent behoren hierbij. Het gevoel van energiebeweging ter hoogte van cakra’s is een bekende reactie. Anderen vertellen over nieuwe inzichten en soms wordt verteld over het gewaar zijn van ondersteuning door anderen (gidsen of engelen?) in de behandel ruimte. Ook kunnen mensen soms moeite hebben wakker te blijven tijdens de behandeling. De voordelen van de behandeling zijn echter veel groter wanneer je bewust meedoet (mediteert) tijdens de behandelingen.

Reacties na de behandeling varieren sterk en zijn afhankelijk van de ontwikkeling spiritueel van persoon tot persoon. Wanneer we het gevoel hebben dat er deuren worden geopend, moeten we er wel zelf doorheen lopen. Nieuwe inzichten moeten we wel zelf integreren in ons dagelijks bestaan. Bewust worden is aardig, maar er naar gaan leven is beter.

Wilt u echt alles voor u gezondheid doen, dan is bewustwording over alle invloeden op die gezondheid wel van belang. Door het volgen van een stappenplan kunt u dan zelf verder werken aan uw gezondheid naast de sessies esoterische acupunctuur.

Tijdens meditatie kunt u visualiseren op LICHT (goud, violet of wit) wat door uw kruincakra binnen komt. Tegelijkertijd kunt u dit licht laten binnenkomen door uw onderste Cakra. De wens, dat dit zo mag blijven gaan, versterkt totaal en ondersteund de gezondheid.