Het Corona Virus


In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS Severe Acute Respiratorysyndrome Severe Acute Respiratory Syndrome – CoV Coronavirus – 2 genoemd.

Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. De meeste mensen genezen weer van de infectie met het nieuwe coronavirus. Omdat je tijd nodig hebt om te herstellen, loopt het aantal mensen dat hersteld is achter bij het aantal patiënten.

Sterfte percentage

Het sterftepercentage van 2% is een grove schatting op basis van de informatie die er nu is. Om dit exact te bepalen moet je precies weten hoeveel mensen COVID-19 hebben en hoeveel eraan overlijden. Die aantallen zijn nu moeilijk te bepalen. Te verwachten valt bijvoorbeeld dat het aantal patiënten groter is, omdat in China niet alle patiënten met milde klachten gediagnosticeerd worden.

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang dat precies is, is nu nog onbekend.

Incubatietijd

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Voor het nieuwe coronavirus gaan we uit van een gemiddelde incubatietijd van 7 dagen, maximaal 14 dagen.

Wie heeft last?

Wat we nu weten is dat van alle bekende patiënten met het nieuwe coronavirus ongeveer 17% ernstige klachten heeft. Mogelijk verandert dat beeld de komende tijd. Het is goed mogelijk dat nu vooral relatief ernstig zieke patiënten in beeld zijn.

Nog geen behandeling

Er is geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus. De behandeling van ernstig zieke mensen bestaat uit het tegengaan van de symptomen. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld extra zuurstof toedienen bij patiënten die erg benauwd zijn.

Net zoiets als SARS?

Dit virus is nieuw voor mensen. Waarschijnlijk is het overgegaan van een dier op mens. Dat gebeurt soms. En heel soms kan het virus zich vervolgens onder mensen verspreiden. Ziekten die van dieren naar mensen overgaan noemen we zoönosen.

Nederland

Het is mogelijk dat het virus in Nederland bij een persoon wordt aangetoond. De meeste buiten China gediagnosticeerde patiënten zijn in de regio Wuhan geweest of hadden contact met iemand die besmet was met het nieuwe coronavirus. Mocht er een patiënt in Nederland opduiken met het virus, dan zal nauwkeurig in kaart gebracht worden met wie deze patiënt contact heeft gehad. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst zal alle contacten monitoren om zo een verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Ben je op het vasteland van China, in Taiwan, Macau, Hongkong, Singapore, Iran of genoemde gemeenten in Noord-Italië geweest en heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid)? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Kunnen kruiden helpen?

Binnen de Chinese Kruiden Geneeskunde is bekend welke kruiden effect hebben tegen virussen. Welke nodig is hangt tevens van de individuele symptomen af. Wat nu bekend is: Oudere mensen die al klachten hadden zijn bezweken aan dit virus. Het betekent dat je niet direct kruiden nodig hebt tegen dit virus, maar eerder maatregelen die helpen gezond te blijven, die je immuun systeem versterken zoals goede biodynamische voeding, voldoende rust/slaap, voldoende beweging in de buitenlucht, genoeg gezuiverd en gevitaliseert water drinken.
Probeer niet te roken, geen witte suiker te nemen, geen alcohol, minder of geen dierlijke producten en verblijf korter in de omgeving van straling door mobiel, computer, UMTS-mast of andere.

Toch kruiden?

  • Gezien de algemene symptomen is yin opbouw nodig als basis in de formule. Yin verlies treedt op door koorts. Als bescherming tegen verdere achteruitgang is dat één van de pijlers in een formule..
  • Een kruid als Oroxylum bevochtigd bijvoorbeeld de longen, controleert de hoest en hersteld de normale stem. Verder regelt het kruid de energie en harmoniseert de maag. Het kruid Sterculia verwijderd hitte uit de long, opent de longen, en bevochtigd waar droogte is.
  • Deze kruiden zijn onderdeel van de formule LILY 14, die nog 12 kruiden telt, naast de 2 genoemde.
  • Ook de formules Jade Screen Powder, en Tremella 14 zijn voorbeelden die basis kunnen zijn voor opbouw en ondersteuning vóór je klachten krijgt.
  • Toch ziek dan worden er nog kruiden toegevoegd die anti virale eigenschappen hebben.
  • Isatis 6 bevat 6 kruiden met antivirale eigenschappen, zonder bijwerkingen. Toegevoegd kunnen worden, om de formule te versterken: Blue Citrus, Dandelion (paardenbloem) Fennel, Forsythia, Isatis Root, Scute En Viola
  • Zelfs een prachtige formule “TEN FLOWERS” kan ondersteunend werken voor mensen die griep krijgen. Deze formule werkt op het bovenlichaam en wordt voornamelijk toegepast bij kinderen.
  • Effect: ontspant de oppervlakte, verwijderd gif, bevochtigd de longen, verwijderd slijm, bouwt yin op, regelt de bloedkracht, ontspant de Geest, verwijderd indringende energieën (virus, bacterie mogelijk) kou, griep, mazelen, oor, neus, keel oog en huid klachten, allergie e.a. koelend.

Raadpleeg Acupuncturist-Herbalist N.V.A. voor de kruiden.