Publicatie – Leven in harmonie met pillen


Wanneer je de adviezen van Dr. Dick Bijl, voormalig huisarts en epidemioloog leest over het gebruik van zeer veel gebruikte medicijnen die van tevoren niet goed zijn onderzocht, maar wel gebruikt worden door honderdduizenden patiënten dan schrik je nogal. In zijn boek, Het pillenprobleem – Waarom we zoveel medicijnen gebruiken die niet werken en niet helpen (1) staat op bijna elke bladzijde ze veel nuttige informatie dat je die in zijn geheel wel zou willen samenvatten.

Meer kwaad dan goed
Dr. Bijl schrijft bijvoorbeeld over de versnelde toelating van medicijnen op de markt en het gevaar daarvan. Gebleken is namelijk dat na het jaar 2000 slechts 5% van de geneesmiddelen een beetje geneeskrachtige eigenschappen bevat. De rest van de nieuw toegelaten medicijnen (95%) is van minder of geen nut voor de mens en veroorzaakt vaak meer bijwerkingen dan de oudere medicijnen. Wel zijn ze nuttig voor de farmaceutische industrie (…) Onze huidige geneesmiddelen blijken dus meer kwaad dan goed te doen!

Wetenschappelijk onderzoek?
Wetenschappelijk onderzoek van geneesmiddelen staat bij patiënten en artsen hoog aangeschreven. Dr. Bijl toonde in zijn boek meerdere malen aan dat die resultaten verfraait worden. Zo blijkt ook uit rechtszaken dat de werkelijkheid minder mooi is dan gedacht. Dr. Bijl spoort mensen dan ook aan terughoudend te zijn in het gebruik van medicijnen, mede omdat huisartsen onmogelijk alle wetenschappelijke onderzoeken kunnen volgen. Het is niet de huisarts maar het zijn de Farmaceutische fabrieken die de controle over hun eigen producten in handen hebben. Dat komt doordat vertegenwoordigers met belangen in deze industrie aanwezig zijn bij de registratieautoriteiten, in de ziekenhuizen, de politiek en de media. Uw huisarts kunt u vertrouwen, zijn diagnose ook, maar de medicijnen niet (meer).

Veel soorten medicijnen zoals bijvoorbeeld antidepressiva, oncolytica, vermageringspillen en antipsychotica komen op de markt wanneer er een statistisch significant effect is bij twee onderzoeken. Dit resultaat is voor farmaceuten makkelijk te behalen, ze er veel trucs voor in huis hebben.

Er worden namelijk tien of twintig onderzoeken gedaan er altijd wel twee bij zijn die licht positief lijken. De rest van de onderzoeken wordt niet gepubliceerd, want dan zijn de vele bijwerkingen zichtbaar en dat verkoopt niet. De patiënten hebben hier dus niets aan en genezen er niet door. Wanneer deze medicijnen eenmaal op de markt zijn wordt geen onderzoek meer gedaan op de échte effecten. Dat past niet in het businessmodel. Over fraude heb ik het in dit stukje niet. Wilt u daar meer over weten lees dan het boek van dr. Bijl.

Het bijwerkingencentrum LAREB (2) speelt in het geheel ook geen actieve rol meer. Het is volgens dr. Bijl slechts een ‘turfinstituut’ geworden. Dit instituut neemt, wanneer bijwerkingen worden gemeld, geen maatregelen, omdat de echte resultaten onder in een bureaula verdwijnen….

Invloed
In elk land waar de farmaceutische industrie vaste voet aan de grond krijgt heeft ze grote invloed op bedrijfstakken die tabak, voedingsmiddelen, alcohol, wapens, auto’s en ook medicijnen verkopen. Tegelijkertijd zien we hier een toename van chronische ziekten. Zo worden er ook in een rap tempo (men werkt dag en nacht door) gebouwen voor medische doeleinden neergezet, zoals bijvoorbeeld de vestiging van het Europees geneesmiddelenbureau EMA (4) in Amsterdam.

De Farmaceutische industrie wil meer verkopen en dus komen er meer vaccinaties. Angst wordt in de marketing gebruikt om iedereen ervan te overtuigen om bij de minste of geringste klacht maar snel medicijnen te gaan gebruiken. Diagnoses worden ook anders. Men spreekt nu al van pre-diabetes en pre-hypertensie. Daar kun je dan weer pillen voor geven. Tel uit je winst!

De farmaceutische industriesector zet elk jaar 110 tot 165 miljard dollar in voor marketing. Hiermee worden naast wetenschappelijke literatuur, wereldwijd onderzoek, nascholing, voorschrijfgedrag, protocollen en richtlijnen naar eigen hand gezet. Elk jaar stijgt het investeringsbedrag hiervoor en neemt ook de winst toe.

Publieke mening, overheid, politiek en toezichthouders worden bewerkt. In de huidige regelgeving van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) staat bijvoorbeeld dat commerciële nascholing van kracht is. Artsen krijgen nascholingspunten(5) voor het volgen van deze nascholing die gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie.

Het enige wat nog kan helpen is de PATENTEN (beschermrechten) van medicijnen sterk te bekorten. Hiervoor is politieke wil nodig, maar ja.. ook de politiek heeft zich van de farmaceutische industrie afhankelijk gemaakt.

Alternatief
Niet-medicamenteuze behandelopties (6) hebben dus de voorkeur. Veel klachten gaan vanzelf over en daarnaast kunt u met vitaminen, mineralen, voeding en beweging veel doen. Wordt wakker, wordt bewust. Dat geldt ook voor onze regering. Het volledig vergoeden van diverse complementaire geneeswijzen is bezuinigen op Zorgkosten, waardoor ziektekostenpremies eindelijk omlaag gebracht kunnen worden.

Tot slot
We krijgen al voldoende gif binnen door andere oorzaken en hebben geen medicijnen nodig om deze toxines verder aan te vullen… Wanneer u inzicht wilt hebben in de hoeveelheid, vul dan voor uzelf de toxische vragenlijst in. Deze is te vinden op mijn website: www.wimvoorbij.nl

  • “HET PILLENPROBLEEM – Waarom zoveel mensen medicijnen gebruiken die niet werken en niet helpen”(ISBN: 978 94 6298 532 2)
  • Een cijfermatig berekend effect dat groot genoeg is om belangrijk te zijn.
  • Bijwerkingencentrum LAREB verzamelt informatie en meldingen over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Men turft het aantal bijwerkingen zoals dr. Bijl het aangeeft en doet er verder niets mee.
  • European Medicines Agency – het Europees Geneesmiddelen bureau.
  • Punten registratie t.b.v. de waarborging van de kwaliteit van de zorg en veiligheid van patiënten.
  • Medische behandeling anders dan met medicijnen

Wim Voorbij

Verwachting *23e jaargang nr. 89* december 2018 – februari 2019