Publicatie Strijd in Geneeskunde


De mens bestaat uit meerdere beginselen of energielichamen. Dit zijn toestanden van “zijn”. waarop de oorzaak van ziekten zijn terug te voeren. De mate van harmonie tussen de verschillende beginselen bepaalt de gezondheidstoestand.

Wim VoorbijRudolf Steiner gaf aan dat de mens bestaat uit:

 1. Het fysieke lichaam.
 2. Het etherisch lichaam
 3. Het astraal lichaam
 4. Het IK. (1)
Esculaap

Esculaap

De reguliere geneeskunde houdt zich slechts met het eerste beginsel bezig, met het fysieke lichaam, de zichtbare vorm. Onze heelkunde is geworden tot halvekunde wat je ook terugziet in het symbool van de geneeskunde: de esculaap.(2) Op het fysieke vlak hebben we veel mogelijkheden gekregen, maar voor de andere niveaus van de mens is weinig aandacht. Wanneer geneeskunde weer heelkunde wordt kan de caduceus als symbool gaan gelden. (2)

Caduceus of Merccuriusstaf

Caduceus of Merccuriusstaf

Reguliere en Complementaire Geneeskunde moet toegankelijk zijn voor iedereen. De beide richtingen in de geneeskunde moeten volkomen gelijkwaardig zijn. De huisarts is de poortwachter en maakt samen met de cliënt de keus voor onderzoek en behandeling. Die keus kan zijn regulier -complementair of beide tegelijk. Bij elke ziekte en elke aandoening kan die keus vrij worden gemaakt. In dit toekomstbeeld staat de Hele Mens centraal.

Vijf Miljoen Chronisch zieken in Nederland heel normaal. (3)
In Nederland blijken vijf miljoen mensen chronisch ziek te zijn. De tendens is dat er meer mensen chronisch ziek gaan warden. Van een Minister verwacht je ideeën voor een oplossing. Minister Schippers heeft helaas haar onkunde duidelijk laten horen in een toespraak aan de Vereniging tegen de kwakzalverij waar zij onder andere spreekt over modeziekten, dwaalwegen, gebedsgenezers en wonderdokters betreffende de complementaire geneeskunde. Gelukkig kan een deel van die chronisch zieken nog werken

In Amerika gaat het om acht en tachtig miljoen mensen die een chronische aandoening hebben. De Verenigde Staten van Amerika gaan daar anders mee om en in september 2013 heeft de Senaat van de VS unaniem de resolutie (S. RES. 221) over natuurgeneeskunde geaccepteerd. Deze resolutie erkent de waarde van natuurgeneeskunde als een methode die veilig en effectief is, en die ook betaalbaar is. Amerikanen worden aanbevolen zich op de hoogte te stellen van het werk van natuurgeneeskundigen, vooral bij de behandeling van chronische aandoeningen

Maak van de Halvekunde weer Heelkunde!
strijd-in-Geneeskunde-2Nederland luistert niet zo naar aanbevelingen op het gebied van Heelkunde. De WHO gaf al twee keer de aanbeveling aan Nederland om de acupunctuur een leerstoel te geven op de Universiteit en acupunctuur op te nemen in de basisverzekering. De hoogst gewaardeerde aanbeveling voor acupunctuur bij chronische klachten verscheen in Schotland als de Nationale Richtlijn voor de behandeling van chronische pijn. Acupunctuur krijgt in deze richtlijn de A-status. Dit is de hoogste aanbeveling.

Kwakzalverij in reguliere geneeskunde?
De vereniging tegen de kwakzalverij vecht tegen alle vormen van natuurlijk genezen en is blind voor fouten in de eigen gelederen. Is er mogelijk kwakzalverij in de reguliere geneeskunde? Het gezaghebbende British Medical Journal (4) meent van wel! Zij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar vijfentwintighonderd van de meest voorgeschreven reguliere medische behandelingen en medicijnen. De uitkomsten van dit onderzoek, gedaan door de reguliere medische wereld zelf, zijn zeer verontrustend. De geneeskunde blijkt al jarenlang gebruik te maken van medicatie waarvan slechts 12% een positief effect zou kunnen hebben. De rest is kwakzalverij of zelfs levensgevaarlijk. Het bewijs is gebaseerd op meta onderzoek.

The Scientific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipalties (SECCFM) (4) geven in hun onderzoek aan dat 75% van alle gepubliceerde medisch-wetenschappelijk onderzoek niets anders is dan promotiemateriaal. Deze enorme fraude kwam aan het licht nadat farmaceutisch fabrikant Wyeth werd gedwongen om al haar documenten openbaar te maken. The SECCFM geeft ook aan dat van de 12% uit het onderzoek van British Medical Journal zeer waarschijnlijk 75% frauduleus is. Het getal moet naar beneden worden bijgesteld van 12% naar 3% met het predicaat ‘bewezen positief effect’. In Engeland wil men publieke acties om nieuwe geneesmiddelen te boycotten, die zouden hard kunnen aankomen bij de farmacie. Vanuit het oogpunt van veiligheid is het zo dat nieuwe medicijnen het meest gevaarlijk zijn, omdat er minder informatie vanuit de praktijk over die middelen is. Voor de farmacie is het de levensader. Bij de meeste parlementsleden wordt gelobbyd om hen aan te sporen met verdubbelde inspanning de alternatieve geneeskunde in Groot-Brittannië veilig te stellen.

Vice president A. Roses van GlaxoSmithKline meldde dat 90% van de producten van hun bedrijf, en dat van ieder ander farmaceutisch bedrijf, bij de meerderheid van de patiënten niet werkt. Dokter Eize Wielinga, KNO-arts, schreef in 2010 het boek: “Hoe overleef ik de dokter”, met adviezen voor zowel de cliënt als de arts. Hij adviseert dat cliënten zelf de regie nemen wanneer het over hun gezondheid gaat.

Het zou goed zijn steeds rekening te houden met het ene en met het andere, niet met het vóór of tegen, maar met het vóár en tegen. Welke uitspraak er ook wordt gedaan, door wie dan ook is te weerleggen. Oordelen over kwesties van b.v. gezondheid hebben vooral te maken met de persoon zelf, die in zich zelf een keus moet leren maken, wat te doen of wat te laten. De regering moet zorgen dat personen die keus ook eerlijk kunnen maken.

De vereniging tegen de kwakzalverij houdt regelmatig heksenjachten tegen in hun ogen ‘niet bewezen’ geneesmethoden zoals homeopathie. Zij stelt dat uitsluitend de reguliere medische praktijk juist en bewezen is. Tot haar grote voorbeelden behoort onderzoeksjournalist Ben Goldacre. Hij stelde regelmatig ‘alternatieve geneeswijzen aan de kaak. Deze Ben Goldacre schreef onlangs het boek “bad pharma”. Hij meldt daarin dat het merendeel van medische onderzoeken onjuist zijn. Hij meldt tevens dat artsen hun wetenschappelijke literatuur niet goed kennen en dat deze literatuur, door het achterhouden van juiste gegevens door de farmaceutische industrie onjuist is. “De reguliere medische wereld is volgens de normeringen van de overheid voor wetenschappelijk bewijs en de “Vereniging tegen kwakzalverij” minimaal een pseudo-wetenschap die neigt naar kwakzalverij. De vereniging tegen de kwakzalverij vergeet nu echter deze Ben Goldacre aan te halen. Artsen willen wel, maar de politiek en farmacie niet. Elke arts die complementair gaat behandelen heeft de vereniging tegen de kwakzalverij achter zich aan. Een arts is niet vrij zijn behandeling te kiezen. Protocollen en richtlijnen verplichten hem in deze.

Wat weten we eigenlijk?
Strijd-in-Geneeskunde-3Volgens de wetenschap bestaat de kosmos, ons universum voor 96% uit donkere materie en donkere energie. Hierover weet men eigenlijk nog niets. Over de overblijvende 4% kan men wel wat zeggen, maar ook niet alles. Men doet zijn best om o.a. in CERN op de grens van Zwitserland en Frankrijk meer te weten te komen over de aller kleinste deeltjes.

Reguliere geneeskunde werkt met die 4% waarvan dus ook niet eens alles bekend is en de natuurlijke geneeskunst werkt ook met die 4% plus een extra deel wat spiritueel, energetisch, religieus of esoterisch genoemd kan worden of misschien wel donkere materie, omdat men het lichaam stimuleert om het zelf te doen met technieken waarbij regulier niet fysiek zichtbaar is wat er gebeurd.

In onze maatschappij hebben we heel veel aan de echte hulp van reguliere artsen en dit zou nog beter kunnen zijn wanneer deze artsen ook complementair kunnen en mogen werken.

Albert Einstein zei: “Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind. Ook zei hij: “Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is. Ik geloof in de laatste manier, aldus Albert Einstein. Een arts in de Natuurlijke geneeskunde weet dat hij niet alles weet en dat is nou net het verschil met de artsen van de vereniging tegen de kwakzalverij, die denken alles te weten.

Het jaar 2135
Marieke loopt met haar moeder in het museum en vraagt: “Mam wat zijn dat voor snoepjes?” Mama: “nee…dat zijn geen snoepjes, dat zijn pillen. Vroeger kregen zieke mensen die waardoor ze vaak zieker werden, want ze zijn allemaal een beetje giftig. Wie doet dat nou?” vraagt Marieke. “Ja… Zo ging dat vroeger, toen het vooral om het geld ging en niet om de gezondheid van de mensen” zei mama. -Om veel pillen te verkopen moest je ervoor zorgen dat mensen een beetje ziek bleven, je moest ook pillen nemen tegen bijwerkingen van andere pillen”. “Dat doen ze nu toch niet meer mama?” zei Marieke “Nee hoor kind, kom maar mee, dan gaan we naar boven naar die mooie verlichte zaal, daar zie je hoe het nu gaat. Ze combineren nu twee vormen van geneeskunde en noemen het systeem biologie, nu krijg je direct die ene juiste pil. Dat kan een regulier middel zijn, maar ook kruiden of een homeopathisch middel, dat is nu allemaal eerlijk uitgezocht”. (5)

Strijd-in-Geneeskunde-1

Notities/bronvermelding:

 1. Uit Rudolf Steiner – Gezondheid, ziekte, genezing-
 2. De Mercuriusstaf of Caduceus is het attribuut van Hermes/Mercurius, de bode van de Grieks/Romeinse goden. In oude tijden was Hermes een goddelijke boodschapper, een gids voor de mens, genezer en beschermer van kooplieden. De twee slangen staan voor het dualiteitsprincipe, zoals het vrouwelijke en mannelijke, leven en dood, goed en kwaad. Ze vullen elkaar aan, maar zijn ook tegengesteld aan elkaar. We kennen de Mercuriusstaf ook in zijn afgeleide vorm van Esculaap, symbool van de geneeskunst. Hier zie je dat de helft vergeten is, weg is.
 3. Gegevens zijn van het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 4. Uit: www.wetenschapinfo.nu en www.BMJ.com en 1000B.nl
 5. Het combineren van reguliere en traditioneel Chinese geneeskunde heeft al opgeleverd dat in het lichaam bij mensen met reumatoïde artritis, markers zijn gevonden die aangeven dat reuma van een Yinne maar ook van een Yange oorsprong kan zijn (een koude of warme reuma). Men kan nu direct het juiste middel geven. Men noemt dit systeem biologie. Onderzoek gaat nog generaties duren.
 6. Verder stelt professor Smulders:
 7. ‘Het merendeel van de gepubliceerde medische literatuur is mogelijk zelfs onjuist’, en voorts vermeldt deze hoogleraar in zijn oratie: ‘Het epidemiologische bewijs voor in de geneeskunde veelgebruikte handelingen is als volgt: Werkzaamheid onbekend 46%, waarschijnlijk niet werkzaam of schadelijk 4%, werkzaamheid onwaarschijnlijk 6%, Fifty-fifty kans op baat en schade 8%, waarschijnlijk werkzaam 23%, bewezen werkzaam 13%. (Bron: Oratie VU 2008, getiteld: Hoezo bewijs?, vermeld in Vrijheid voor artsen).

Publicatie in ‘Verwachting’- 19e jaargang nummer 70 – maart-mei 2014