Publicatie Homeopathie


Vanaf 1 juli 2012 mag niet langer op verpakkingen en in bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen vermeld staan waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Mogelijk hebt u gemerkt dat ook de celzouten van Schssler hetzelfde lot hebben ondergaan’.

WimVoorbijMaar er is nog meer: nosoden mogen ook niet meer. Ook worden veel Chinese en andere kruiden verboden verklaard, terwijl de reden vaak niet bekend is. De regels rondom vitaminen en mineralen zijn ook al niet eerlijk te noemen en Bach-remedies en antroposofische geneesmiddelen worden ook al beperkt. Wanneer u ook weet dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) officieel erkende onderzoeken van acupunctuur afwijst, dan is er sprake van een groot schandaal, zoals beschreven in het orgaan van de Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur. Al de bovengenoemde middelen of therapieën werken in het voor de reguliere geneeskunde onzichtbare gebied van het etherisch en astraal lichaam (en verder). Ministers van Volks Gezondheid noemen Homeopathie WATER. Dit zou je een kortzichtige blik kunnen noemen. Dr. Moolenburgh zag de effecten van Homeopathie binnen zijn praktijk en heeft ze ook beschreven. Hij geeft ook aan dat de homeopathische middelen zeker niet altijd de volledige oplossing bieden. Er kwam dan wel een innerlijk proces op gang, wat heel nuttig kon zijn voor de genezing. Niet alleen ons lichaam weet zaken op te lossen als we de belemmeringen wegnemen, onze ziel kan dat ook3.

Onderzoek
Uit onderzoek van ECHAMP, de Europese Coalitie voor Homeopathische en Antroposofische geneesmiddelen blijkt dat meer dan 100 miljoen Europeanen homeopathische of antroposofische middelen gebruiken.

Onderzoek van een zorgverzekeraar geeft aan, dat cliënten van huisartsen, die ook homeopathische middelen voorschrijven minder medicijnen gebruiken en minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. *30 augustus 2011 heeft het Europees Parlement nog ingestemd met een investering van 2 miljoen euro in een onderzoek naar het gebruik van homeopathie en fytotherapie (kruidengeneeskunde) in de veehouderij als alternatief voor antibiotica.

Hippocrates was voor een geneeskunde die niet giftig zou zijn en niet mocht schaden, en net als Hahnemann voorstander was van: het gelijke moet door het gelijkende worden genezen. Homeopathie is net als de kosmos een bouwwerk dat volmaakt in evenwicht is met de mens, de aarde en diezelfde kosmos. Het zijn de gelijksoortigheid, het individuele, en de uiterst kleine dosis die de drie poten van dat bouwwerk vormen. *Onze ‘verstandige’ regering maakt het niet gemakkelijk voor mensen die echt willen werken aan hun gezondheid. Miljardenbezuiniging wordt niet benut door op deze manier om te gaan met complementaire therapieën. Bovendien is 21% BTW geheven over deze complementaire geneeswijzen. *Huisartsen die ook complementaire geneeswijzen als acupunctuur, homeopathie of antroposofische geneeskunde in hun praktijk toepassen werken 15% goedkoper dan reguliere artsen’.

Heft in eigen hand
Homeopathie staat bekend als een geneeswijze die gebruik maakt van het zelf genezend vermogen. Als cliënt doet je lichaam mee in dat herstel. Men vergelijkt dit wel eens met allerlei projecten in de zogenaamde ontwikkelingslanden. Vroeger werden die opgezet op een manier waar de plaatselijke bevolking niet of nauwelijks deel aan had. Gevolg: deze initiatieven bloeiden dood, kostten veel geld en inspanning, en er veranderde niets. Nu wordt de plaatselijke bevolking betrokken bij projecten, door bijvoorbeeld onderwijs, zodat ze het zelf leren doen.

De huidige geneeskunde heeft zich juist ontwikkeld dankzij een beter begrip van de materie. Men blijft echter in die materie steken, maar praktisch gezien lijken de grenzen bereikt. Het wordt te duur en het aantal ziektes neemt toe. *Homeopathie en antroposofie maken gebruik van de wijsheid die in de natuur besloten ligt.
*Inzichten vanuit de kwantummechanica bieden mogelijk een verklaring.

Homeopathie2Extra informatie kunt u vinden op de website www.voorvrijekeuze.nl, waar u ook een petitie kunt ondertekenen.

Met bijgaand lijstje kunt u EHBO-homeopathie voor een deel zelf toepassen. Heft in eigen hand dus. Bij de drogist weet u dan al een aantal middelen te vinden die u zouden kunnen helpen. De drogist helpt u verder, mogelijk door nog wat vragen te stellen om de juiste keuze te kunnen maken.

E.H.B.O. – HOMEOPATHIE

(onderstaande middelen in D2005)
Benauwdheid: Arsenicum of Nux-Vomica
Bloedingen: Arnica of Phosphorus
Bloedvergiftiging: Arsenicum of Rhus Toxicodendron
Botulisme: Gelsemium
Braken: Arsenicum, Belladonna, Cocculus, Nux Vomica of Phosphorus
Brandwonden: Arsenicum, Honingverband**
Diarree: Arsenicum, Belladonna, Chamomilla, Cocculus, Nux Vomica of Rhus Toxicodendron
Duizelig: Belladonna, Cocculus, Gelsemium, Nux Vomica of Phosphorus
Griep: (vasten!) en Arsenicum, Belladonna, Gelsemium of Rhus Toxicodendron
Hik: Nux Vomica
Hoesten: Arsenicum, Belladonna, Nux Vomica of Phosphorus
Huiduitslag: Arsenicum of Rhus Toxicodendron

 • brandend: Belladonna of Nux vomica
 • vochtig: Phosphorus of Rhus Toxicodendron
 • droog: Arsenicum
 • blaasjes: Rhus Toxicodendron

Ischiaspijn: Arsenicum, Belladonna of Rhus Toxicodendron
Insectenbeten: Ledum of Arsenicum
Jeuk: Arsenicum of Rhus Toxicodendron
Kapper: Belladonna (preventief tegen verkoudheid na kappers bezoek. Haren nat, hoofd warm)
Keelpijn: Belladonna of Nux Vomica
Koorts: Belladonna, Phosphorus, Gelsemium of Rhus Toxicodendron
Maag: Nux Vomica

 • geen eetlust: Arsenicum, Nux Vomica of Rhus Toxicodendron
 • maagpijn: Arsenicum, Belladonna, Chamomilla of Nux Vomica
 • maagzuur: Nux Vomica
 • misselijk: Cocculus of Nux Vomica

Medicijnmisbruik: Nux Vomica
Niezen: Arsenicum of Gelsemium
Slaapprobleem: Chamomilla
Spierpijnen: Belladonna, Gelsemium of Rhus Toxicodendron
Stijfheid: Gelsemium of Rhus Toxicodendron
Spijsvertering: Arsenicum, Chamomilla, Nux Vomica of Phosphorus
Tand/kiespijn: Chamomilla, Arsenicum of Belladonna
Tandvleesontsteking: Arsenicum of Phosphorus
Verkoudheid: Arsenicum

 • waterig: Arsenicum of Gelsemium
 • droog: Chamomilla
 • wisselend: Arsenicum of Nux Vomica
 • vloed: Phosphorus

Wagenziekte: Cocculus of Nux Vomica
Wespensteken: Apis of Ledum
Zenuwachtig: Chamomilla, Gelsemium, Nux Vomica of Phosphorus
Zonnesteek/brand: Belladonna

** Een honingverband is niet direct beschikbaar, maar een uitwendig kompres met Echinacea helpt ook.

Natuurlijk sluit dit niet een bezoek aan tandarts en/of huisarts uit. Laat een klacht nakijken bij uw arts en bespreek met hem/haar de mogelijkheden van complementaire behandeling. Op die manier bepaalt u mede de therapie.

Kinderen
Homeopathie bij kinderen is een hoofdstuk apart. EHBO met bovenstaande werkt, maar ook de volgende middelen:

 • Cina D6 bij wormpjes
 • Plantago D6 bij bedwateren
 • Arsenicum D6 bij luiereczeem
 • Thuja D6 bij wratjes
 • Belladonna D6 bij de bof
 • Aconitum D6 bij mazelen en middenoorontsteking
 • Belladonna D6 bij waterpokken en ook Rhus toxicodendron D6

Ook hier geldt: Neem in alle gevallen contact op met uw arts. Bespreek een eventuele complementaire therapie met hem of haar.

Vaccinaties
Er zijn homeopathische middelen die gegeven kunnen worden rond vaccinaties. Dit kunt u het beste bespreken met een antroposofisch arts. Het is wel belangrijk vanwege bijwerkingen van vooral de ballaststoffen in vaccinaties als aluminium, kwik e.a. Zie ook NVKP (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken).

Vaccinaties worden beter verdragen, wanneer het programma van de antroposofie wordt gevolgd. Rudolf Steiner gaf aan, dat kinderziekten helpen in harmonie te komen. Het kind harmoniseert de energieën van beide ouders door middel van die kinderziekten.

Een opmerking van senator Heleen Dupuis op 13 juli 2013 in Nieuwsuur, dat de overheid vaccinatie tegen mazelen maar verplicht moest stellen, werd gelukkig door Dokter Coutinho als niet handig terzijde geschoven. U bent vrij zelf te kiezen om WEL of NIET te vaccineren. Welke vaccinaties dan achterwege kunnen blijven, blijft een zaak van overleg met uw arts.

 1. Celzouten komen in ons lichaam voor. Zij zijn aanwezig in een eigen trilling of harmonie met hun omgeving. Door emoties en stress kunnen hierin storingen optreden. Door de juiste celzouten te nemen herstellen we de trilling en is dit gunstig voor de gezondheid.
 2. Nosoden zijn homeopathische middelen die gemaakt zijn van bijvoorbeeld ziektekiemen. Bekend is een steeds terugkerende herpesinfectie bij de mond of neus. Dit treedt op bij weerstandvermindering en gaat later weer weg. Nosoden worden gemaakt van huidschilfers van die infectie en volgens de regels van de homeopathie verwerkt tot een C30-potentie of een andere potentie. Na inname van zo’n Nosode zie je die infectie niet meer terug.
 3. Uit U kunt meer dan u denkt, aanvullende maatregelen om kanker te helpen voorkomen en genezen. Auteur: Hans Moolenburgh sr.
 4. Onderzoek van de Tilburgse hoogleraar Peter Kooreman en de Leidse epidemioloog en lector Antroposofische Gezondheidszorg Erik Baars laat dat met hun onderzoek zien.
 5. Een behandeling bij een klassiek homeopaat is heel wat anders, dan een EHBO-middel. Vaak is zo’n EHBO-middel Homeopathie goed tegen een symptoom en soms werkt het oorzakelijk. Een homeopaat verricht een uitgebreid onderzoek en bepaalt daarna middel en verdunning (of potentie). Een EHBO-middel is in de verdunning of potentie van D6 of bv D200. D6 betekent, dat het een potentie is van ongeveer 1 : 1.000.000. Bij D200 is de potentie veel hoger en dus sterker. De stof is niet meer materieel aanwezig in de middelen. De grens ligt bij D5 waar de stof wel aantoonbaar is.
Echinacea purpurea

Echinacea purpurea

 

Gepubliceerd in ‘Verwachting’ – 18e jaargang nr 68 – september-november 2013