Chemo en/of natuur?


Chemo doodt ook goede cellen. Bijwerkingen zwaar. Herstel vaak tijdelijk tot enkele jaren. Tumoren komen meestal terug. Weerstand neemt af. Bloedbeeld slechter.

Is die ellende op te vangen?

Het grootste hospitaal op kanker gebied in de wereld, “Het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center” (MSK), past de volgende reguliere behandelingen toe:

Daarnaast wordt de cliënt een vijftal ondersteunende behandelingen aangeboden, waarbij men al ruim 20 jaar aantoont dat een combinatie met de toegepaste reguliere behandelingen veel en veel beter werkt. Tevens is het enorm kostenbesparend en zijn er minder remissies (terug keren van kanker na behandeling).

Acupunctuur volgens MSK:

  • Helpt tegen de bijwerkingen
  • Tegen acute en chronische pijn
  • Door chemo ontstane misselijkheid
  • Tegen braken door chemo
  • Emotionele onrust en angst gevoelens
  • Droge mond
  • Opvliegers

Chinese Kruiden volgens MSK:

Bekend is dat erg veel mensen voedingssupplementen en/of kruiden gebruiken, zeker op het moment dat men klachten ervaart. Echter bij het toepassen van chemo moet men daarmee stoppen vanwege de gevaren van interactie met die chemo.Wel kan een Herbalist (iemand met verstand van kruiden), ook wel Fytotherapeut genoemd, kruiden voorschrijven, die tussen de chemo’s door kunnen worden genomen, omdat bekend is welke kruiden wel en welke geen interactie hebben met de bewuste chemo. (In Nederland is dit toe te vertrouwen aan de Natuurapotheek)

Zowel bij Chemo als bestraling helpen kruiden om de bijwerkingen te voorkomen, remissies te verminderen, misselijkheid te verminderen, bloedbeeld goed te houden, weerstand te verbeteren etc.

Meditatie, Yoga, Tai Qi, Muziek en Reiki volgens MSK:

The mind-body connection through mindful exercises, breathing, fun, geleide meditaties.

Apart van de Acupunctuur en Kruiden Geneeskunde is aangetoond dat bovengenoemde aanpak zeer veel effect sorteert.

Voeding – Beweging – Massage en vormen van Creatieve Therapie MSK:

Naast de andere vormen wordt ook gewerkt met voedingsadviezen, oefentherapie/beweging, massage en creatieve therapie. Men heeft hiermee een andere standaard neergezet van omgaan met kanker en behandelen van mensen met kanker.

Viro therapie de nieuwe kanker therapie:

Al in 1936 heeft de chirurg Dr. William Coley al mensen, met niet te opereren tumoren, behandeld met bacteriële vaccinaties! En .. met succes.  Eigenlijk werd er al vanaf begin 18e eeuw ontdekt dat kanker verdween bij mensen die een infectie opliepen.

Ook is het mazelen virus ingezet tegen het meestal dodelijke Glioblastoom. Ditzelfde mazelenvirus werd ingezet in de Mayo Kliniek bij een uitbehandelde patiënte met een uitgezaaide vorm van bloedkanker. Ze had al twee keer stamceltransplantaties gehad, chemo, zonder resultaat. Ze had nog 2 weken te leven. Ze kreeg een gemodificeerd mazelenvirus toegediend, voldoende om 10 miljoen mensen te vaccineren. Binnen 5 minuten kwam de reactie, hoofdpijn, koorts boven 40 gr. C., braken en rillen, Binnen 36 uur verdween haar grote tumor en binnen 2 weken waren alle sporen van kanker uit haar lichaam. Inmiddels heeft men met verkoudheidsvirussen en planten virussen succes gehad bij uiteenlopende tumoren.

William Coley ontdekte bij mensen die spontaan genazen van kanker, dat ze een hoge koorts hadden opgelopen door een bacteriële infectie.

Fagen therapie

Door overmatig gebruik van antibiotica in de wereld bij mensen, maar vooral bij de veestapel zijn veel bacteriën resistent geworden. Antibiotica helpt niet meer. In Rusland, Polen, Georgië en Oekraïne wordt de Fagen therapie al meer dan 80 jaar toegepast. Hierbij wordt bij infecties een specifieke virus of bacterie ingezet, die in de natuur de tegenhanger is van de bacterie of virus die de klacht veroorzaakt.

Door de opkomst van penicilline tijdens de 2e wereld oorlog, is de Fagen therapie naar de achtergrond gedrukt.

Geen aschade toebrengen

Artsen hebben een medische gedragscode ondertekend, waarin ze beloven om “Geen schade te berokkenen”. Medicijnen zijn echter een belangrijke doodsoorzaak geworden. Dit noem ik schande.

Artsen zien erg veel mensen op een dag en moeten ook nog eens protocollen en richtlijnen volgen. Deze komen uiteindelijk van Farmaceutische Industrie om veel te verkopen. Volgt een arts die richtlijn niet, dan krijgt hij problemen met de Zorgverzekering. Ook verwachten cliënten een pilletje. Men is niet vaak bezig met een alternatief.

Prof. Peter Götzsche, Dr. Bijl en Dr. Brian Goldman (www.doctorbriangoldman.com) zijn artsen die adviseren geen medicijn te nemen en te werken aan het zelf genezend vermogen.