Informatiefolder Meditatie – genezing door de geest

meditatieOnze genen, ruim 23.500, geven inzicht in de zogeheten MIND-BODY CONNECTION. Onze gedachten hebben rechtstreeks invloed op de manier waarop onze genen samenwerken. De helende werking van positief denken is bewezen.

Lachen
Lachen kan als het ware de genen her programmeren. Door onderzoek is nu bekend dat hier psychosomatische processen werken. Je schakelt door lachen de genen die voor genezing zorgen in en de genen die ziek maken uit.

Ons immuunsysteem wordt aangestuurd door genen. De soort genen die hier gaan werken verschilt enorm. Het placebo effect is groter bij positief ingestelde mensen dan bij negatief ingestelde mensen. Ons lichaam “weet” zelf het beste recept voor genezing, maar dan moet het wel op de juiste manier worden “ingeschakeld”.

Onderzoek
Wat je denkt is wat je ervaart. Onze geest heeft ongelooflijk veel kracht en gedachten verzorgen onze huisapotheek. Ons lichaam kan onvoorstelbaar veel verschillende stofjes aanmaken die voor genezing kunnen zorgen. Aangetoond is de reactie van onze genen op: emoties, biologische prikkels, neurologische prikkels, mentale prikkels, energetische prikkels en spirituele prikkels

Ook zijn er reacties van onze genen op: verwondingen, temperatuur, hoogte/laagte, giftige stoffen, bacteriën, virussen, voedsel, alcohol, roken, etc. etc.

Meditatie
Door meditatie worden genen geactiveerd die te maken hebben met het immuunsysteem, de energiehuishouding en insulineafgifte. Er worden ook meer adaptogenen aangemaakt die ons helpen tegen stress. Ook worden genen die ontstekingsreacties geven gestopt of gedeactiveerd. In de praktijk wordt een A-4tje over een heel korte meditatie meegegeven.

Invloeden
Omgang met je familie, vrienden, collega’s en activiteiten in de vrije tijd als sport hebben een grote invloed op genen. Ruim 90% van onze genen reageert op signalen uit onze omgeving. Overtuigingen hebben echter een grotere werking op genen. Dit kan positief of juist negatief zijn afhankelijk van iemands overtuigingen. Geloof, gebed, vertrouwen, bepaalde intenties en spirituele ideeën zijn een soort instrumenten van ons bewustzijn.

Genen
Er zijn dus ruim 23.500 genen, maar naast de gevonden genen zijn er ook nog eens 9.000.000 genen in de spijsvertering (maag darmstelsel). Antibiotica hebben hier een negatieve werking op en vernielt onze genetische codes. Genen bevatten opgeslagen informatie. Doordat genen in allerlei samenstellingen kunnen werken hebben we daar heel veel invloed op door onze gedachten. Je zet genen uit of aan. Dit is ontdekt en heet “DNA-methylering”. De DNA-code blijft hetzelfde, maar elk gen kan duizenden verschillende combinaties maken.

Voeding en Beweging
Genen reageren op voeding. Juiste voeding activeert genen met antitumor werking en deactiveert genen met tumorgroei activiteit. Het gaat om meer dan 450 genen van de 23.500 beweging zorgde ervoor dat ruim 7600 genen veranderden. Deze genen hebben invloed op circulatie, immuunsysteem, cholesterol, gewicht, spieren, pezen, gewrichten, botten, ademhalingssysteem etc.

Imaginatie/Verbeelding
Een achttal mannen van in de zeventig/tachtig jaar deed alsof ze 22 jaar jonger waren. Dit werd georganiseerd in een klooster. (de omgeving was aangepast, kranten, TV etc. alsof het 22 jaar terug was). Het effect was verbluffend. Ze verbeterden in gewicht-lopen-beweeglijkheid-gehoor-gezicht-geheugen en kracht. Ze deden hun wandelstok weg en gingen zelfs voetballen. De genetische structuur paste zich moeiteloos aan en maakte deze mannen gezonder en “jonger”.

Informatie
Waar komt die opgeslagen informatie vandaan? De genen zijn een soort harde schijf zoals in onze computer. Zo af en toe worden er zaken gedownload in je computer. Er komt dan nieuwe informatie op je harde schijf bij, of er wordt informatie aangepast of veranderd. Informatie (bewustzijn) is om ons fysieke lichaam heen. Door ons Energielichaam wordt die informatie ononderbroken in verbinding gehouden met het fysieke lichaam. Echter bij stress situaties stoort die informatie en krijgen klieren, organen niet de juiste info en kunnen dan gaan storen/ziek worden. Het energetische “dubbel” van fysiek, het etherisch lichaam bevat het geheugen. Het is onze blauwdruk. Geheugen zit dus niet in de hersenen. De hersenen geven het slechts door. Het astraal lichaam heeft te maken met emoties en ons mentaal lichaam met denken. Daarna komen nog enkele energie lichamen die van een hogere orde zijn. Informatie is van levensbelang en is één van de pijlers van gezondheid.

Bewustzijn
Bewustzijn is de “substantie” die de verbinding onderhoudt tussen ALLES. Esoterische Acupunctuur verzorgt bij iedereen de eerste drie niveaus van het lichaam. (fysiek-etherisch, astraal en mentaal). Voor sommigen is ook het bereiken van de hogere niveaus van bewustzijn mogelijk. De genetische codes krijgen hun informatie via morfogenetische resonantie, wat een type van communicatie is die niet lineair gaat. Het is geen overbrengen van energie. Het is een niet-energetische overbrenging van informatie.

Tijd en ruimte zijn geen factor bij morfische resonantie. Dat maakt de informatie uniek. Binnen de yoga spreekt men over PRANA. Binnen de acupunctuur over QI en bijvoorbeeld de kerk had het over genade. Het is hetzelfde. Wat je uit die eindeloze bron van informatie kunt halen heeft te maken met je manier van denken. Hier komt het woordje spiritualiteit om de hoek, want vormen van meditatie (vroeger in kerken het bidden) spelen een belangrijke rol bij de verbinding met de kosmos, met informatie.

Gezondheid komt uit informatie, biodynamische voeding en karmische invloeden. (genetische/erfelijke invloeden).
Effect op het eigen genezend vermogen via je eigen informatiebron komt van acupunctuur en meditatie, gezonde voeding, beweging en kruiden. De kwantum wereld is een ingewikkelde, complexe integratie van onderling afhankelijke energievelden. Er is een voortdurende en aanzienlijke complexiteit van communicatie tussen de ontelbare deeltjes in de kosmos en onszelf.

Korte meditatie vormen

  • visualiseer de voorbije dag van achter naar voren terug.
  • leg bewust je sleutels, horloge, portemonnee eens ergens anders. Bewust is hier: met al je zintuigen registreren waar je iets neerlegt
  • neem af en toe een andere route naar hobby, werk of club
  • verander de volgorde ’s morgens of ’s avonds eens bij opstaan of gaan slapen. Voorbeeld: i.p.v. opstaan, wassen, aankleden en ontbijten kiezen voor opstaan, ontbijten, wassen en dan aankleden.