Esoterische Acupunctuur


Esoterische Acupunctuur is een verdere verdieping van de klassieke acupunctuur. Esoterische Acupunctuur is een geheel andere manier van kijken naar het leven. Een manier om onszelf te leren begrijpen en hoe we verbonden zijn met alles en iedereen in dit Universum en daarbuiten.

Esoterische Acupunctuur werkt vooral op Gezondheid en Bewustzijn terwijl de meeste therapieën gericht zijn op behandelen van ziekte. Al het geld in de Gezondheidszorg gaat naar ziekte bestrijding. De weg naar gezondheid loopt echter via bewustwording. We moeten op een andere manier gaan denken over gezondheid. Niet meer elke ziekte of symptoom behandelen maar onszelf gaan zien als één geheel binnen onze kosmos en ook als zodanig behandelen. We kunnen niet eens spreken over genezing want dat ‘voorrecht’ is aan de reguliere gezondheidszorg voorbehouden. Genezen doe je echter zelf. Methoden die je helpen zelf te genezen zijn o.a. de Esoterische Acupunctuur.

Natuurlijk begint een behandeling Esoterische Acupunctuur met bestrijding van symptomen en ziekten voordat gesproken kan worden van behandelen om gezond te blijven, maar de behandeling is van het begin af aan een totaal behandeling, waarbij lichaam, geest en ziel worden betrokken om in harmonie te komen.

Meditatie
Meditatie wordt als belangrijk deel van de therapie gezien. Voorbeelden van meditatie worden gegeven tijdens de behandelingen.

Energielichaam
Ons Energielichaam is onze Blauwdruk. Vanuit hier blijft ons fysieke lichaam functioneren. Wanneer de informatie vanuit dat Energie lichaam vrij kan ‘doorstromen’ naar fysiek dan genezen we of blijven gezond. De grootste oorzaak van dat niet doorstromen zijn gedachten en emoties (zo’n 95%). Dus met andere woorden bijna al onze ziekten en symptomen worden veroorzaakt vanuit ons onderbewustzijn waarvan we geheel niets weten. De echte oorzaken hebben daar hun oorsprong. Esoterische Acupunctuur werkt op het harmoniseren van ons fysieke lichaam met ons Energielichaam. Andere oorzaken liggen o.a. in voeding, beweging, straling, milieuvervuiling, roken en alcohol. Adviezen omtrent bovenstaande wordt gegeven gedurende de behandelingen.

Een eerste afspraak
Begint met een gesprek/onderzoek waarin een klassieke Chinese (Acupunctuur) diagnose wordt gesteld. Het gaat over het doel van de behandeling. Dit kan klachtgericht zijn of juist preventief. Esoterische Acupunctuur kan ook worden toegepast om Gezondheid te behouden en Bewustzijn te verhogen. Harmoniseren op een ‘dieper’ niveau en ondersteunen van spirituele en energetische groei uitgaande van Jezelf.

Alles wat we ademen, drinken, eten en verder nog opnemen aan kosmische energieën zorgt voor onze gezondheid. ‘Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij’. (apostel Paulus/Hand. 17:28)

Even iets uit de bijbel, want Esoterische Acupunctuur gaat terug naar de bron, naar tijden van voor het ontstaan van de bijbel. Hoang Ti, de Gele Keizer en zijn hofartsen waren ingewijden of heiligen die vanuit de Geestelijke Wereld de Acupunctuur hebben ‘doorgekregen’. Op dit moment komt op dezelfde manier de Esoterische Acupunctuur door, een verdieping van de Klassieke Acupunctuur.

Patronen
Esoterische Acupunctuur maakt gebruik van patronen van punten gebaseerd op de kennis van o.a. de klassieke Chinese acupunctuur, het Hindu cakra systeem, de Ayurveda en de Raja Yoga. De patronen zijn voor de cliënt vergelijkbaar met een sleutel. Die sleutel kun je tijdens meditatie dus aanwenden/gebruiken. Hierover uitleg tijdens behandelsessies. De acupunctuur punten zijn allemaal poorten in verbinding met het Veld.

Behandelprogramma

  1. Eerst wordt begonnen harmonie te krijgen in het fysieke lichaam. Eventuele blokkades van de energiestroom worden behandeld. Ook een tekort van energie wordt opgebouwd. Littekens kunnen voor extra blokkades zorgen maar met moxa is dit te verhelpen.
  2. Het tweede deel van dit programma bestaat uit het balanceren en verbinden van de cakra’s. Via de cakra’s wordt informatie in de vorm van LICHT doorgegeven naar onze organen en klieren. Die informatie is aanwezig om ons heen, overal in de kosmos.
  3. Een derde deel van het programma bestaat uit het zetten van naalden in de vorm van ‘patronen’ zodat de opname van informatie wordt vergemakkelijkt. We ontvangen informatie op ons eigen niveau. Een patroon is vergelijkbaar met een persoonlijke sleutel die je kunt ‘oproepen’ in een meditatie om hem dan te laten werken voor je. Een sleutel brengt je in verbinding met hogere en fijnere energieën, waardoor ook emotioneel en spiritueel reacties ontstaan. Je creativiteit, fantasie, zelfvertrouwen, blijheid, moed en doorzettingsvermogen kunnen verbeteren. Ook in dromen zie je veranderingen terug. Bij meting kunnen cholesterol, suiker, bloeddruk en bv zuurgraad harmoniseren.

Hoe vaak is Esoterische Acupunctuur nodig
Dit is per persoon en per klacht verschillend. Verder is het afhankelijk van het effect van het patroon wat wordt toegepast. Sommige mensen willen graag 1 keer per week behandelen, maar anderen laten het inwerken en komen om de 2 of 3 weken. Tussen de behandelingen van patronen door kan het nodig zijn om cakra’s (2e deel programma) te herhalen vanwege energetische veranderingen die zich voordoen. We herstellen op een natuurlijke manier in een tempo gelijk aan 10% tot 15% van de tijd, dat de klachten er zijn. Herstellen gaat spiraalsgewijs via natuurwetten als de wet van eb en vloed of dag en nacht. Deze ritmes zie je terug in het herstel. Ook week, maand, seizoen en jaar ritmes. Wanneer je kunt spreken van gezondheid, dan is Esoterische Acupunctuur de manier om te helpen gezond te blijven. (zie folder Natuurwetten)

Gezondheid
Gezondheid vormt een balans met ziek zijn. Alles is Yin en Yang. Met behulp van Esoterische Acupunctuur proberen we gezond te blijven door prikkels te geven die voor ons lichaam reden zijn te blijven streven naar gezondheid. Zo kan hardlopen de prikkel zijn, goede voeding (Biologisch – Dynamisch) en meditatie. Esoterische Acupunctuur met meditatie verzorgt de informatie via een vorm van licht naar al onze cellen. Onze cellen weten dan weer wat ze moeten doen, wat hun taak is. Wanneer we die cellen ook het materiaal geven om mee te werken, dan ontstaat of blijft gezondheid. Dit materiaal is Biologisch-Dynamische voeding. Deze voeding bevat nog het materiaal wat nodig is (de micronutriënten). Breng ook de grootste oorzaak van klachten (gedachten, emoties en onderbewustzijn) onder controle via meditatie en blijf gezond. BD – voeding bevat vooral in rauwe vorm veel LICHT. Kort gekookt ook nog steeds veel LICHT. Lang koken dan blijft er minder LICHT over, maar nog steeds redelijk. Dierlijke producten hebben nauwelijks LICHT. Varkensvlees, medicijnen, synthetische stoffen en drugs kosten LICHT.

(Prof. Popp lichtfotonen)

Zie ook folder voeding