Natuurwetten


natuur1We zijn het een beetje vergeten. De wetten waar we mee te maken hebben lijken “MACHT” – “GELD” – “ECONOMIE”, tenminste wanneer je de media moet geloven. Het gaat slechts over politiek, oorlog, ongelukken, aardbevingen en andere ellende. Maar……..we zijn nog steeds en zullen dat blijven mede in harmonie (of niet) met natuurwetten.De kredietcrisis bv. zie je cyclisch terug komen door de eeuwen heen, ondanks alle knappe professoren, economen en ministers is het niet te voorkomen en zien ze het zelfs niet aankomen.

Maan cyclus en andere

De cyclus van de maan merken we elke dag aan EB en VLOED. Dit is dus duidelijk zichtbaar en voor iedereen waarneembaar. Het verschil is groot. Die stijging en daling van het water van de zee is nogal wat. We staan er niet zo bij stil, maar we bestaan zelf ook voor ruim 70% uit water. Dus ook bij ons is er EB en VLOED.

De weekcyclus bestaat al een hele tijd en is onderdeel geworden van ons ritme, van onze cycli. Een 5-daagse werkweek met een weekend. Mensen worden vrolijker richting het weekend. Ook de volledige maancyclus van “volle-” naar “nieuwe maan”is bekend. Bij de vrouw als menstruatie cyclus, normaal om de 28 dagen. En bij een zwangerschap in de 9 maanden die de zwangerschap duurt, dat zijn eigenlijk 10 manen!

Seizoenscylus

Ook duidelijk merkbaar (Lente – Zomer – Herfst en Winter). De dagen worden gedurende een half jaar steeds langer en dan steeds korter. Wat invloed heeft op onze gezondheid zowel positief als negatief zijn de veranderingen in het weer van koud naar warm, van droog naar vochtig, wind of geen wind en ook welke windrichting. Naast die seizoens-cyclus is er dus de half jaar cyclus en de jaarcyclus. Hier kan van belang zijn hoe je zelf zit in je jaarcycli. Bij de vrouw is er sprake van een 7 jarige cyclus en bij de man van een 8 jarige cyclus. Dit is de laatste jaren veranderd door de chemische stoffen, synthetische stoffen en elektromagnetische velden en stralen.

Invloed op gezondheid

Behandelen met Esoterische Acupunctuur betekent dat je rekening moet houden met die natuurlijke cycli. Zo is bij het onderzoek de constitutie van belang,(kracht meegekregen vanaf geboorte. Dit in tegenstelling met conditie, wat de kracht is die je opbouwt door wat je na je geboorte doet, en hoe je dat doet, zoals beweging, eten etc.)die aangeeft welk systeem in je lichaam gevoelig is voor klachten. Verandering van het ene seizoen naar het andere is voor mensen met klachten vaak een probleem. Wanneer je ziek bent kun je niet zo goed tegen verandering. Gezondheid is juist het vermogen wel goed veranderingen te kunnen verwerken.

60 jarige cyclus en grotere cycli en hun invloed.

De aarde kent meer cycli. We zijn ook afhankelijk van de cycli van de planeten en het melkwegstelsel. Ook andere zonnestelsels en zelfs andere Universa hebben invloed. De Chinezen kennen een 60 jarige cyclus, die bestaat uit 6 tienjarige cycli en 5 twaalfjarige cycli. Beide cycli lopen één keer in de 60 jaar gelijk. De cyclus is al enkele duizenden jaren bekend. Opvallend is dat alle planeten achter elkaar staan bij het begin van die 60 jarige cyclus. Door mystieke kennis is dit ooit bekend geworden. Deze cyclus is van invloed op onze constitutie en geeft voor 85% de kans aan waar klachten/ziekten kunnen komen. Dit is ontdekt door onderzoek hiernaar in ziekenhuizen. Met voeding en meditatie is preventie mogelijk, wanneer je dit weet.

Zeer grote cycli

Atlantis was een tijdperk voor het onze. Wij zijn het post-Atlantische tijdperk. Dit zijn hele lange perioden waarin steeds andere Kosmische invloeden zichtbaar zijn. Die invloeden zijn afkomstig van de 7 stralen. Energie uit de Kosmos, uit het Veld, uit Akasha komt in stralen naar ons toe. De stralen zijn allemaal actief, maar ze zijn om de beurt het sterkst. De Christenen noemen het de Aartsengelen. Ons tijdperk bestaat weer uit 7 tijdvakken waarbij bv Gabriël invloed had van 1510 tot 1879 en toen vooral zorgde voor een energie die hier op aarde goed was voor de materiële ontwikkeling. Je ziet nog steeds de effecten daarvan, omdat dit vooral ná zo,n periode echt zichtbaar wordt. (van de postkoets naar de raket naar de maan en van de morseseinen naar computers en satellieten, een enorme snelle vooruitgang). Vanaf 1879 is er echter een andere invloed, die nu langzaamaan zichtbaar begint te worden, nu heeft Michaël de meeste invloed, maar de periode van Michaël is nog niet eens op de helft. De impuls vanuit de Kosmos is nu meer spiritueel gericht, onze innerlijke ogen worden geopend voor de Geestelijke wereld, het verlangen naar vrijheid wordt sterker (zie IJzeren gordijn, Egypte, Syrië, Libië e.a.) het verborgene wordt zichtbaar, de “weg” naar binnen wordt door deze energie bereikbaar. Rudolf Steiner werd in 1879 achttien jaar. Hij was de Meester uit de lichtwereld die hier op aarde iets nieuws heeft neergezet. Hij gaf de richtlijnen voor ons onderwijs, de geneeskunde, de landbouw, voor alles. Het zal nog jaren duren voordat al zijn 6000 lezingen zijn uitgewerkt en in boekvorm ons bereiken.

Deze veranderingen geven spanningen in de wereld en in ons zelf en kan mede oorzaak voor klachten zijn, wanneer je tegen die natuurwet in gaat. Het Waterman tijdperk is begonnen en het Vissentijdperk is voorbij. Weer een andere benaming van de veranderingen om ons heen. Er tegen vechten werkt niet, gewoon met de stroom mee gaan helpt.

Wat doen die cycli op ons

Er is een enorm effect op ons via ons Energie – lichaam. Wanneer in de toekomst de Reguliere Geneeskunde kennis heeft van het Etherisch lichaam, zullen de uiterlijke symptomen direct verwijzen naar het centrum in dat etherisch lichaam (wat onze blauwdruk is..!)waar de echte oorzaken zich bevinden en zal eerst getracht worden door Esoterische Geneeskunde herstel te bereiken. Oorzaken kunnen liggen in vorige levens, duizenden jaren terug. Wij spreken over onderbewustzijn. Meditaties helpen oorzaken van klachten weg te halen, waardoor de klacht zelf ook verdwijnt.

Onderstaand de “spiralen” van onze Energielichamen.
natuur2

Wat kun zelf je doen

Het gaat om harmonie met de veranderingen om ons heen elke dag, elke week, elke maand, ons hele leven. Bovenstaand is ons Energielichaam waar de stoornissen vandaan komen. Daar moet

behandeld worden. Esoterische Acupunctuur en Meditatie werken juist daar. Zeker ook Meditatie omdat emoties en gedachten veel effect hebben.

Ons onderbewustzijn is de vergaarbak van oorzaken, die we dus niet bewust kennen.

Cycli zijn reuze interessant en blijven dit ook. Ook na 21 december 2012 wanneer een nieuwe cyclus begint volgens de Maya’s.

De bijbel heeft het al over de 7 vette jaren en de 7 magere jaren. Wanneer onze regering in de 7 vette jaren genoeg had gespaard, dan was er tijdens de magere geen probleem geweest. Na elke crisis gaat het weer beter en na elke verbetering komt er weer een crisis. Een systeem vinden om hier mee om te gaan politiek of economisch zou mooi zijn, maar dat is er nog niet. (De wiebeltax als onderdeel?)

natuur3

Alles loopt in de natuur volgens dezelfde wetten. Dus ook de spijsvertering, de ademhaling, de circulatie, de zwangerschap. Ook genezing en ziekte.

Fibonacci kwam met een cijferreeks die terug is te vinden in de natuur. Steeds worden de laatste 2 cijfers opgeteld: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,… Dit geeft regelmaat in de chaos, die er lijkt te zijn. Maar je ziet dit overal terug. Spiralen op je vingertoppen, de planten, t/m het melkwegstelsel.

 

www.wimvoorbij.nlvoorbijwjam@hotmail.com