Sport


sport1Gezondheid staat bij alles voorop. In de sport zijn blessures de hindernissen. Je bent volkomen fit en gezond en je kunt niet sporten vanwege een blessure. Preventie door sport gerichte training onder leiding van een deskundige trainer is hier de eerste optie. De training moet altijd algehele conditie, kracht en lenigheid inhouden. Wanneer dat goed is komen de sport gerichte bewegingen erbij waarbij coördinatie, concentratie, souplesse door steeds in de training te herhalen worden versterkt en verbeterd.  Wanneer je in je sport de top wilt bereiken is talent en veel zin in trainen van doorslag gevende betekenis. Volhouden wordt belangrijk. De mentale kant blijkt steeds weer de voornaamste kracht te zijn in de sport. Voorbereiden op een wedstrijd gaat in de top veel verder dan in de amateursport. De mentale training – visualiseren, mediteren zie je terug komen in de sport. Binnen de top van de Chinese sportploegen zie je een combinatie van de reguliere geneeskundige begeleiding samen komen met de klassieke Chinese Geneeskunde. Er is daar veel onderzoek gedaan naar effecten van voeding, kruiden, meditatie, beweging en rust. Ze gaan uit van Gezondheid en Bewustzijn. Zelfvertrouwen en respect voor de tegenstander.

Ontstaan sport blessure

Binnen 24 uur, na het ontstaan van sport blessures acupunctuur toepassen betekent dat je de energie die binnenkomt met de val, schop of klap, er weer uit haalt.

Ons lichaam kan de energie 24 uur tot 48 uur tegenhouden. Daarnaontstaat de “blauwe plek” of zwelling. Het bekendste is wel de bokser die 2 dagen na de wedstrijd in een coma terecht komt. Door de opgelopen klappen op het hoofd is toch na ongeveer 48 uur een interne bloeding opgetreden in het hoofd, waardoor de bokser bewusteloos raakt. In het ziekenhuis proberen ze dan de druk er vanaf te krijgen door het bloed weg te halen, maar in ons hoofd blijft dat gevaarlijk. Ook op andere plekken in ons lichaam is direct acupunctuur toepassen om de energie (een aantal JOULES) er uit te krijgen erg zinvol.

sport2De grafiek rechts geeft blessures aan van 2 sporters die hard tegen elkaar botsten. Beide zijn direct behandeld met acupunctuur. Van te voren werd gevraagd de ernst aan te geven op een schaal van 0 tot 20. Te zien is dat dit bij één sporter 18 was en bij de 2e negen (9). Na de behandeling met acupunctuur gaven ze een 3 en een 1 aan. De volgende dag was het voor beide een nul (0). Ze konden dan ook normaal blijven doortrainen.

sport3Een val tegen de doelpaal waarbij de speler er met zijn dijbeen tegen aan gleed. Direct acupunctuur toegepast. Weer de vraag hoeveel last heb je op een schaal van 0 tot 10 (VAS-schaal) en hij gaf aan heel veel pijn te hebben, een tien. Na de behandeling was dit al gereduceerd tot 2.

Buiten de sport om gebeurd het ook regelmatig dat iemand van de trap valt, aangereden wordt en van de fiets tuimelt of met de ribben tegen de deurpost loopt, op de ski stokken valt (duimen verzwikt) etc. Maar in de sport is dit van groot belang, omdat de revalidatie, het herstel van de blessure zeer wordt verkort omdat de contusie (bloeduitstorting en zwelling) niet ontstaat. De pijn gaat weg en de functie hersteld, dus je kunt door trainen.

In enkele gevallen bleek na onderzoek, dat het raadzaam was verder onderzoek te laten doen in het ziekenhuis. Daar is toen ook vast gesteld dat er een kuitbeen breuk was of een breuk van de onderarm. De behandelend arts was verbaasd geen zwellingen aan te treffen en kon direct laten gipsen.

sport4Een 28 jarige vrouw kwam bv in botsing met een tegenstandster bij karate. Hevige pijn met een 10 op de VAS-schaal. Beide duimen geblesseerd. Het was 8 uur na die botsing. Je ziet dat het herstel dan wat langzamer verloopt. 1 uur na de behandeling was de score 5 en 5 uur na de behandeling 3. Na 24 uur was het  bij haar een 2  geworden. Dit gaat niet altijd zo vlotjes. Wat je wel ziet is behandelen binnen een uur geeft sneller resultaat dan behandeling na 4 uur. Dus hoe langer men wacht, hoe langzamer het herstel. Uiterlijk binnen 24 uur is wel nodig.

Onderstaand nog een voorbeeld. Behandeld 18 uur na ernstige val. Een langzamer verloop van het herstel is zichtbaar. Wel nog heel snel vergeleken met behandeling zonder acupunctuur.

sport5

De behandeling zelf

Op de aangedane plek worden naaldjes gezet op de pijnpunten (oppervlakkig). De naaldjes vallen er vaak uit omdat de energie naar buiten komt, er uit gaat. Ook op enkele andere plaatsen worden wat punten gezet volgens de theorie van de Klassieke Chinese Geneeskunde. Na ongeveer een half uur gaan de resterende naaldjes eruit. Vanaf dat moment begint de genezing en stopt het verder gaan van de blessure. Hoe sneller hoe beter. Maar……onderzoek ziekenhuis kan nodig zijn.

www.wimvoorbij.nl
voorbijwjam@hotmail.com