Publicatie Esoterische Acupunctuur


In het westen kennen we de reguliere of wel wetenschappelijke, medische aanpak. Tal van patiënten hebben het gevoel dat die behandeling zich beperkt tot het bestrijden van de ziekte en de symptomen. Het neemt niet de algemene beleving van de zieke als uitgangspunt van de behandeling. Bij acupunctuur (onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde) is de ziekte geen fenomeen op zichzelf, maar gaat het om het welbevinden van de mens als geheel. Dat geeft acupunctuur duidelijk een ander, meer holistisch uitgangspunt. Acupunctuur kan de energiedoorstroming door de meridianen en organen reguleren en harmoniseren, lost blokkades van energie op, versterkt en ontspant.

Esoterische Acupunctuur
Wim VoorbijWat is het, wat kun je ervan verwachten en hoe gaat dat met behandelen? Voor eerst de term “Esoterische Acupunctuur” is gekozen vanwege de basis van het werk, die een synthese is van de klassieke esoterische wijsheid en de klassieke, traditionele Chinese acupunctuur. Binnen de esoterische acupunctuur herken je elementen van het Hindu Chakra Systeem, de Heilige Geometrie, de Kabbala, Ayurveda en Yoga, de Tibetaanse Filosofie van Djwhal Khul, de Theosofische concepten van Blavatsky en de kwantum- en superstring fysica. Bij esoterische acupunctuur gaan we op zoek naar datgene wat nog verborgen in ons zelf aanwezig is; dat willen we ontsluiten en naar boven brengen. De behandelaar zal bij aanvang van zijn werkzaamheden via meditatie zorgen in “verbinding” te zijn. Door visualisatie laat hij vanuit zijn hartchakra energie stromen naar zijn handen en dan plaatst hij naalden op acupunctuurpunten in de vorm van o.a. driehoeken, vierkanten en piramiden. De naalden zorgen op die manier voor het herstellen van de “verbinding”.

De bedoeling van esoterische acupunctuur is uiteindelijk verbetering van het bewustzijn. In deze tijd is dat een doel waarvoor mensen (nog) niet direct komen naar een behandelaar. Ben je echt bewust van de invloeden van emotie, gedachte, voeding, beweging, draadloze apparatuur, chemische en synthetische middelen en medicijnen, roken, alcohol enz. op je energielichaam, dan ben je in staat zelf je gezondheid te bewaren. De vibraties van bijvoorbeeld negatieve energieën die we eten hebben een negatief effect op ons energielichaam. Wanneer we biologisch gezonde voeding eten, krijgen we vibraties binnen met een positieve energie. Hiervan zouden we doordrongen moeten zijn, bewust moeten zijn.

Gedachten en emoties
Bij de behandeling worden acupunctuurpunten gebruikt die ook een esoterische betekenis hebben. Het is eigenlijk net als bij een kluis, waar je de codes moet kennen om hem te openen. Weet je de codes dan gaat de kluis open. Zo bestaan er ‘patronen van punten’ voor de chakra’s en andere, die meerdere chakra’s verbinden. In ons energielichaam kunnen door emoties of gedachten storingen optreden in het astrale en mentale lichaam waardoor de informatie niet goed aankomt in het etherische lichaam. 90% van de klachten komen van emoties of gedachten. Ons energielichaam zorgt voor een communicatie op basis van LICHT. Denkt u eens in hoe snel dat gaat… Alle cellen (biljarden) krijgen op die manier continue informatie. Wanneer de chakra’s in dat etherische lichaam niet over de juiste informatie beschikken, kunnen de klieren en organen niet volledig juist worden aangestuurd.

De praktijk
Mensen die zich melden bij een klassieke acupunctuurpraktijk voor behandeling, komen, omdat ze met bepaalde klachten zitten. De behandelaar neemt die klachten op door o.a. vragen te stellen en de pols te voelen. Vervolgens stelt hij een Chinese diagnose. Dat is de huidige praktijk overal. Aan de hand van die diagnose wordt dan een behandelplan opgesteld. De behandeling is curatief (huidige niveau). Ook bij de esoterische acupunctuur wordt op dit (huidige) niveau gewerkt. Daarnaast wordt ook oorzakelijk gewerkt aan de klachten met de bedoeling naast herstellen en genezen (huidige niveau) bewust te worden en te veranderen en op die manier naar niveau (gezondheid) of niveau 1 (bewustzijn) te gaan met behandelen.

Er zijn enkele grote verschillen met de klassieke acupunctuur:

  • Bij de klassieke acupunctuur worden naalden gestimuleerd (de acupuncturist beweegt en of draait met de naald tot de cliënt iets voelt). Naalden worden bij de esoterische acupunctuur niet gestimuleerd.
  • De intentie van de behandelaar (gedachten, bedoeling) vormt bij de esoterische acupunctuur meer dan bij de klassieke acupunctuur een centraal punt. Binnen de esoterische acupunctuur vinden bijna alle behandelingen plaats rondom het hart. Ons hart heeft als fysiek orgaan een centrale plek. Maar vooral als energetisch centrum (hartchakra) is het belang zeer groot. Het hartchakra verankert a.h.w. de verbinding met ons Hogere Zelf. Ons hartchakra staat voor mededogen en liefde, voor sympathie, beleefdheid, respect en blijheid. Het immuunsysteem en de lymfklieren worden erdoor beheerst. Waar liefde is kan geen kwaad zijn. Liefde is de samenbindende kracht die alle dingen heel of gezond maakt (A.A.Bailey).
  • Naalden worden ook in een andere volgorde en op een andere manier geplaatst vanwege de verbinding met `het Veld’ (Akasha). In het ons omringende heelal is informatie holografisch opgeslagen en direct aanwezig, overal (zie o.a. het boek Eindeloos Bewustzijn van Pim van Lommel). Deze informatie loopt ook door de aarde (Hartmannlijnen, Leylijnen e.a.) en door ons energielichaam (meridianen en nadi’s). Ziekte treedt op waar er een gebrek aan eenlijnigheid is tussen het Hogere Zelf en de persoonlijkheid (ego). Wanneer we een goede `verbinding’ hebben met dat ons omringende `Veld’ en de informatie kan ongestoord door ons heen verbinding blijven maken dan worden we heel en/of gezond. Dat is de bedoeling van esoterische acupunctuur om te zorgen dat de cliënt uiteindelijk zelf in staat is in harmonie met dat `Veld’ bewust te kunnen leven. Het effect van esoterische acupunctuur reikt immens veel verder.

Wat kunnen we zelf doen?
Hoe meer we bewust worden, hoe minder we door ziekte worden geplaagd. Zelfs karma kan dan snel en veilig worden uitgewerkt. In de praktijk gaat dit niet zomaar even… Meditatie met de bedoeling `verbinding’ met het Licht te maken en gedachten en emoties om te vormen naar een positief gevoel, is het belangrijkste wat we zelf kunnen doen. Het Hogere Zelf kan dan de vorm (het lichaam) genezen.

Daarnaast is het belangrijk te weten wat het effect is van bepaalde voedingsstoffen en gewoontes. Zo heeft roken als effect het verkleinen van de aura, voordat het fysiek zichtbaar wordt in longen, nieren, bloedsomloop en bv de huid. Alcohol heeft als bijkomstig effect dat de bovenste chakra’s zich sluiten. De ‘verbinding’ gaat dan storen, tot we weer nuchter zijn. Dierlijke producten hebben als effect dat de onderste (lagere) chakra’s zich sluiten. Reden dus om voorzichtig te zijn met roken, alcohol en dierlijke producten. Immers het gaat steeds om invloeden op het energielichaam. We zijn ons onbewust van de informatie die binnenkomt in onze chakra’s. Maar we kunnen ons wel bewust zijn van het feit dat er informatie binnen moet komen om heel en/of gezond te kunnen worden.

Resultaat
De werking van esoterische acupunctuur is vele malen aangetoond. Met een simpele meting is het optreden van een algeheel holistisch effect zichtbaar gemaakt. Onderstaand een meting.

Meting m.b.v. de VAS-score
Na behandeling van 38 mensen met esoterische acupunctuur, meditatie en uitleg over een stappenplan was er een mooi resultaat. De deelnemers hebben allemaal van te voren zelfstandig een lijstje gemaakt met daarop hun klachten en problemen. Met punten van 0 (nul) tot 10 (tien) is de ernst ervan aangegeven door iedereen.

Esoterische-Acupunctuur3In januari 2010 is de eerste groep van 11 personen geweest voor 7 behandelingen. De behandelingen esoterische acupunctuur bestonden uit het plaatsen van naalden op acupunctuurpunten waarvan bekend is dat ze een verbinding hebben met een chakra. Bij elke deelnemer dezelfde punten. De eerste behandeling de le chakra etc. t/m de laatste behandeling de 7e chakra. Na het plaatsen van de naaldjes werd gemediteerd volgens een methode uit de Raja Yoga. De behandelaar past tijdens zijn meditatie esoterische geneeskunde toe. Na afloop van de meditatie was er gelegenheid voor vragen en werd uitleg gegeven over het functioneren van ons energielichaam. Binnen de groepen is gewerkt in de richting van bewust worden en bewustzijn. Na de 7e bijeenkomst hebben alle deelnemers het `stappenplan’ ontvangen. Hierop staan de besproken items van de 7 bijeenkomsten nog eens op een rijtje.

Het op blz. 25 geplaatste diagram geeft een overzicht van de effecten van die behandelingen, waarbij blijkt dat er een totaal effect is ontstaan in alle disciplines zonder dat er gericht of gefocust werd op welke klacht of op welk symptoom dan ook gedurende de behandelingen.

De bovenste (roze) lijn geeft de situatie aan vóór de 7 esoterische acupunctuurbehandelingen. De onderste (gele) lijn geeft de situatie aan hoe dit ná de 7 behandelingen was. Er is een holistisch totaal effect zichtbaar: de letters staan voor de verschillende disciplines.

Gepubliceerd in ‘Verwachting’ – 16e jaargang nr 61 – december 2011 – februari 2012