Publicatie – Harmonie in ons zelf


Wat bij ons in harmonie zou moeten blijven zijn vier verschillende niveaus: ons fysieke lichaam, ons etherisch lichaam, ons astraal lichaam en het ik.

De natuurlijke orde is eigen aan ieder mens, iedere plant, ieder schepsel. Deze is ingeworteld. We komen ermee op de wereld. De natuur, of dat nu om een mens gaat of om een dier of plant, volgt de natuurlijke orde. En alles gaat normaal z’n gang. Niets hoeft verteld te worden wat het moet doen, en hoeft al helemaal niet opgelegd te krijgen wat het zou moeten doen. Bloemen beginnen in het voorjaar te groeien en sterven in de herfst weer af. Ons organisme functioneert harmonieus. De kapitein in ons staat op de brug en leidt ons in de juiste richting. Hij gebruikt de golven, wind en stromingen als bondgenoot. Aan boord heersen vrede, harmonie en gezondheid. Zo werkt het in de natuurlijke orde. Tegenwerking komt van de gevestigde orde.  (www.wijwordenwakker.org van Marcel Messing) (1)

Het fysieke niveau is meetbaar, weegbaar, zichtbaar, groeit etc. Het fysieke lichaam leeft door het etherisch lichaam, ook wel levenslichaam genoemd, waardoor alles een samenwerkend geheel is, wanneer er harmonie is.

Ons astraal lichaam is actief gedurende de dag en zorgt dat we wakker zijn, denken en bewegen. Dit gaat gepaard met afbraak, maar wanneer dit in harmonie is, dan is er balans met de opbouw               ’s nachts door ons etherisch lichaam. Ons ik stuurt dit alles en maakt het tot een geheel.

Alle processen zijn, wanneer in harmonie, ons gehele leven op elkaar afgestemd. De vier lichamen doordringen elkaar en zijn totaal verschillend van energie en kwaliteit, met hun individueel eigen trilling en resonantie. Wanneer in harmonie, kan het Ik, in verbinding met de kosmos zorgen voor een continue informatie stroom naar elke cel. De kosmos is de bron van alles, van alle informatie. Zijn we in harmonie, dan kan die informatie verbinding maken met ons (verbinding met onze vier verschillende lichamen). Op die manier handhaven we de harmonie. We leven dan met en in de universele levensstroom, met de natuurlijke orde.

Yin en yang bij de ademhaling. (een voorbeeld van harmonie)
De harmonie in ons is niet statisch, maar dynamisch. Er is steeds een soort ritmische beweging aanwezig tussen yin en yang, tussen twee uitersten, twee polariteiten.

De ademhaling bijvoorbeeld is een beweging van verzamelen van zuurstof en afgeven van koolzuur. Dit kan niet tegelijkertijd plaatsvinden maar in de tijd steeds na elkaar.

De planten bijvoorbeeld, nemen de koolzuur op en geven zuurstof af. (Dus net omgekeerd met onze ademhaling). Harmonie betekent dan ook dat we één zijn met onze directe omgeving, zoals de vogels op het plaatje.

Een harmonische ademhaling bestaat uit in ademen, uit ademen , rust en dan opnieuw, weer inademen. Wanneer we niet in balans zijn kan dit zichtbaar worden in de ademhaling. Zo kan er een spanning zichtbaar worden door stress. De ademhaling mist dan de rust periode en je ziet slechts in ademen, uit ademen en weer in ademen. Astma is hier een voorbeeld van, wanneer we de lucht teveel vast houden en te weinig uit ademen.

Het midden
De twee polariteiten hebben een soort raakvlak ergens in het midden. Ons lichaam kun je ook zien als een organisme met een boven- en onderpool en een middengebied. Het ademhalingsritme en het ritme van de hartslag horen bij dat middengebied, bij het gevoel. Wanneer dat rustig is, is ons innerlijk rustig, in harmonie. Kijk eens wat er gebeurd met de ademhaling en het hartritme bij een plotselinge stress. Ze gaan direct sneller. Harmonie blijft aanwezig wanneer we goed in staat zijn naar ons gevoel te luisteren.

Yin of Yang te sterk!
Wanneer één van de twee krachten, Yin en Yang, te ver door wil gaan, dan gaat het mis. In zo’n situatie ben je uit balans, wat zich kan uiten in lichamelijke problemen. Te Yang kan koorts geven, onrust, niet slapen, terwijl te Yin weer andere symptomen geeft, als: kouwelijkheid, diarree en vocht vast houden.

Yang is meer de Geest die zoekt naar manifestatie, naar vorm. Yin, de vorm, wil bewust worden van die Geest. Deze bewustwording die wij als mens ervaren geeft aan Yang de gelegenheid opnieuw de vorm (Yin) te zoeken naar meer bewustwording. (reïncarnatie) . Achter Yin en Yang ziet de Chinees DAO of TAO. (net als het Gods begrip, niet te benoemen, niet echt te kennen).

Kwantummechanica
Volgens wetenschappers in de kwantummechanica gaat informatie van de ene kant van het universum naar de andere kant van het universum zonder enig verloop van tijd! , het gebeurd dus onmiddellijk! De lichtsnelheid, als absoluut snelste waarde, is dus niet meer zo absoluut.

Wanneer die informatiestroom geen tijd kost, lijkt het logisch dat informatie uit verleden of toekomst kan komen. Hier raakt de wetenschap aan de rand van het waarneembare en het niet waarneembare in de kosmos. Men ontdekte de diepere harmonie tussen deeltjes (Yin) en golfjes (Yang) . Blijf je in harmonie met die Kosmos, met de Hemel, dan ga je met de stroom mee, dan voel je dat dynamische evenwicht. Je gaat dan mee met de continue veranderingen om je heen. De kosmos heeft één zekerheid en dat is de verandering. Alles veranderd doorlopend.

Wat kun je doen om in harmonie met de kosmos te blijven
Vanuit verschillende bronnen wordt aangeraden ’s morgens te beginnen met een korte meditatie met als doel die verbinding te onderhouden. Hiervoor kun je de meditatie doen die je gewend bent te doen. Doe je een meditatie langer of vaker dan is het effect sterker. Aangetoond is, dat mensen die weten dat het werkt, meer “golfjes” aantrekken, dus meer in verbinding met informatie ZIJN, dan mensen die af en toe eens mediteren, maar zonder te geloven, zonder te weten dat het werkt. Voor mensen die nog niet precies weten wat te doen met meditatie (en natuurlijk ook voor diegenen die het al wel gewend zijn) een voorbeeld van een meditatie om verbinding te onderhouden.

Zelf doe ik die ’s morgens. Omdat het effect ongeveer 24 blijft is dat het makkelijkst. ’s Avonds kun je dan de dag kort terug laten komen in de herinnering

Meditatie/concentratie oefening|
Vóór je met de meditatie begint: Zorg dat je lekker ontspannen zit. Riemen, strakke kleding en schoenen los of uit. Voor de meesten wel bekend. Kom je uit een drukke situatie (stress) dan eerst wat wandelen of enkele yoga oefeningen (of andere) doen. Je kunt bijvoorbeeld een evenwicht- kracht- en mobiliteit (rek) oefening doen. TV, radio, computer, mobiel uit.

Meditatie in zeven stappen

  1. Bovenste Chakra openen. (de bovenste chakra is buiten en boven de kruin. Je visualiseert dat die chakra open gaat. )
  2. Onderste Chakra openen. (de onderste chakra bevindt zich laag in het bekken. Ook hier visualiseer je dat de chakra open gaat. )
  3. Energie laten stromen van buiten door de bovenste chakra naar beneden en door de onderste chakra er weer uit. (Ook dit is weer een visualisatie. Lukt het in de kleur goud dan is dat prima en volgens meerdere leraren het beste. )
  4. Energie laten stromen van buiten door de onderste chakra naar boven en bij de bovenste chakra er weer uit. (Omgekeerd maar verder hetzelfde. )
  5. Wensen dat dit zo blijft en de visualisatie proberen aan te houden van punt 3 en 4 samen, dus dat betekent dat je tegelijk een stijgende en een dalende beweging blijft visualiseren. Dit doen tot je het gevoel ervaart GOED TE ZITTEN (1) (dit blijft daarna ongeveer 24 uur vanzelf doorgaan/verbonden (2))
  6. In goud visualiseren langs je huid, en op die manier langs het gehele lichaam. Goud rondom je hele lichaam geeft bescherming tegen negatieve energieën. Goud zou, alweer volgens meerdere leraren, het minst permeabel zijn voor die negatieve energieën. Andere leraren spreken ook over de kleuren wit en violet.
  7. Weer wensen dat dit zo blijft. (In gedachten kun je “zeggen”: Ik wens en hoop dat dit zo blijft.)      Deze meditatie kun je 2 minuten laten duren, maar ook langer.  Het gaat er om verbinding te maken. Wanneer je voelt dat die verbinding er is, (dat het voor je werkt) dan kun je stoppen, maar je mag ook langer doorgaan natuurlijk en eigen al bekende meditaties toevoegen.

Naast deze meditatie kun je ook andere wensen doen. Zo kun je jezelf beter voorbereiden op een examen, wedstrijd, sollicitatie of auditie. Door visualisatie is het mogelijk op zo’n moment ontspannen, rustig en vol zelf vertrouwen te zijn. Meditatie is de belangrijkste motor voor onze harmonie. Net als bij het blad hieronder gaat het vooral om datgene wat je niet ziet. Het energielichaam, de aura en de verbinding met de kosmos.

  1. De gevestigde orde is de natuurlijke orde aan het verdringen door macht en dwang. Het establishment bestaat niet uitsluitend in de medische wereld, het bestaat overal. Het politieke establishment, het financiële -, religieuze -, universitaire -, media -, telecommunicatie-, landbouw- en voedsel -, onderwijs -, artistieke -, sport-establishment, etc. etc. Allemaal mensen/groepen die zich als één man verenigd hebben, teneinde hun privileges te handhaven.
  2. Doorgaan tot je voelt dat je goed zit. Wanneer zit je goed? Aan de buitenkant is dit niet te zien. Mogelijk dat een helderziende bij jou kan zien dat je “Goed” zit, maar het is belangrijk in deze tijd zelf te ontdekken wat “goed zitten” is. Een trucje wat ik in het begin veel toepaste om te weten of ik goed zat is het volgende. Wens dat je de auto op een bepaalde plek kunt parkeren. Op deze manier kun je het zichtbaar maken voor jezelf en tastbaar. Achteraf weet je dan dat je “goed” zat. Na enkele maanden heb je dat parkeren niet meer nodig als bewijs.
  3. Het resultaat, verbinding, is een onbewuste verbinding. Je ziet niets en neemt (nog) niets waar. De verbinding betekent eigenlijk dat de chakra’s onder elkaar zijn en op die manier kunnen zorgen voor het doorgeven van de energieën en dus informatie uit de kosmos. Dit is een continue proces, waarbij in een seconde meer informatie wordt verwerkt dan in alle computers ter wereld in tien jaar. De verbinding kan overdag gaan storen, ondanks de meditatie, door een stress situatie. Doe dan zo snel mogelijk de meditatie nog een keer extra! om de verbinding te herstellen. Het zal niet zomaar makkelijk lukken, maar het is een mooie korte basis vorm van meditatie, ook voor mensen die nog nooit iets hebben gedaan met meditatie. Om het niet te vergeten, kun je een sticker op de spiegel van de badkamer plakken, zodat je eraan herinnerd wordt.

Succes.

Wim Voorbij