Zwangerschap


zwangZwanger worden. Bij veel paren het eerste probleem. De gynaecoloog wordt dan meestal geraadpleegd. Zowel man als vrouw worden onderzocht om te weten bij wie een eventuele oorzaak te vinden is. Te kort zaadcellen of te weinig beweging van de zaadcellen kan een oorzaak zijn bij de man. Wanneer na onderzoek een zwangerschap mogelijk zou moeten zijn dan stelt de gynaecoloog bv. IVF voor. Maar… Bij een natuurlijke zwangerschap zwerven er vele zaadcellen rond die ene eicel. Er zijn er 12 nodig om voor de 13e de mogelijkheid te scheppen de eicel binnen te gaan. Bij menselijk ingrijpen (bv IVF) gebeurd dit niet!

Kun je wat anders doen?

Acupunctuur en Chinese Kruiden kunnen erg goed helpen om zwanger te worden. Vanaf 1984 t/m half 2012 zijn er in mijn praktijk ruim 600 mensen zwanger geworden. Omdat Acupunctuur bij elke klacht en elk symptoom kan helpen is er nooit speciaal “reclame” gemaakt van deze mogelijkheid. Ook wordt vaak Acupunctuur toegepast in combinatie met IVF. De gemiddelde tijd vanaf begin behandeling Acupunctuur tot zwangerschap is 4,5 tot 5 maanden. De eerste zwangerschap in de praktijk is dus al 28 jaar geleden. Deze folder is van 29-08-2012.Bij elke zwangerschap is een eigen verhaal. Soms is het aantal zaadcellen zeer laag tot bv 200.000. Na 8 tot 9 maanden is dit weer 5.000.000. Vóór die 5 miljoen kan er al een zwangerschap zijn. Ook stress factoren houden een zwangerschap vaak tegen. Na overlijden van een dierbare een miskraam krijgen en dan later weer zwanger worden en dan gezond bevallen!.

Behandeling

De behandeling is zeer individueel, maar enkele punten eruit zijn de constitutie, de lichamelijke en emotionele klachten, wel of nog niet zwanger geweest?, in combinatie met IVF. man of vrouw de oorzaak?, en nog zo wat factoren. De menstruatie cyclus zegt bv ook veel over de harmonie.

Behandelen richt zich op het harmoniseren van lichaam geest en ziel. Een gedachte kan zwangerschap tegen houden. Stel je denkt steeds aan een jongetje. …. Dit moet je echt loslaten, zodat “het meisje” wat staat te wachten ook echt kan komen. Voor de behandeling maak ik gebruik van acupunctuur, meditatie, voedings adviezen, eventueel Chinese kruiden en beweging.

Klachten tijdens zwangerschap

Misselijkheid is wel de bekendste. De eerste 3 maanden, maar ook langer, klagen sommige vrouwen over een continue misselijkheid. Binnen de Chinese Kruiden Geneeskunde bestaat er al 1.800 jaar een kruiden formule tegen die misselijkheid. De formule kan worden aangevuld met kruiden die passen bij jou individuele ZIJN. Een veilige formule, want je kunt beter niet zomaar alle kruiden gebruiken tijdens zwangerschap. Tijdens zwangerschap is er bv een sterke “stijgende energie” die voor een kracht zorgt tegen de zwaartekracht in, waardoor de baby lekker blijft zitten. Die kracht zorgt soms voor die misselijkheid. Behandeling zorgt er voor dat die misselijkheid weggaat en de stijgende kracht blijft bestaan. Andere klachten die er kunnen zijn: oedeem rond de enkels (dikke enkels), ook rugpijn kan optreden, vermoeidheid,spataderen, eetlust veranderingen, stoelgang problemen e.a. Behandeling richt zich steeds op de zwangerschap en het ondersteunen van die energieën, die voor de zwangerschap van belang zijn. Daarnaast wordt gekeken hoe de klachten kunnen worden behandeld. De laatste jaren zie ik vooral veel stress situaties rond IVF, stress tijdens de zwangerschap door werksituaties of verhuizing net tijdens die zwangerschap.

Stuitligging

Wanneer een kind in stuit ligt is er 78% kans het kind te draaien m.b.v. een acupunctuur techniek rond de 30e tot 32e week. Dit is wereldwijd al 5 keer in onderzoeken aangetoond. Zelfs in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam heeft Dr. v.d. Bergh, acupuncturist NVA, dit weer eens laten zien. Met echo is het verschil zichtbaar gemaakt. Ook toonde onderzoek aan: Dat het met moeder en kind in het eerste jaar na die bevalling veel beter ging, dan met kinderen die door de gynaecoloog met de hand waren gedraaid. De Acupuncturist gebruikt moxa (een brandende sigaar van artemisia vulgaris) en verwarmd een acupunctuurpunt bij de kleine teen. Volgens Japans onderzoek draaien de polen van de baarmoeder en wordt de plus pool min, en de minpool plus. Het kind wil graag bij de tegengestelde pool liggen met zijn hoofd en draait mee. Lukt het de gynaecoloog het kind te draaien dan blijven de polen hoe ze zijn en ligt het kind met het hoofd bij de tegengestelde pool, wat de oorzaak zou kunnen zijn van het minder goed zijn van moeder en kind in dat eerste jaar na de geboorte. Het 2e en volgende jaren zijn nog niet onderzocht!!

De bevalling

Na 10 manen zwanger zijn volgt de bevalling. Steeds vaker wordt gekozen voor het ziekenhuis. Veelal vanwege een medisch probleem, dan is het wel zo veilig, maar ook omdat de bevalling wat later komt, overtijd. Inleiden van de bevalling zorgt er dan voor dat het gaat lukken. Inleiden van de bevalling kan ook met Acupunctuur. In het energielichaam wordt de bevalling voorbereid wat wordt ondersteund door op het juiste moment de juiste punten te behandelen met Acupunctuur. Je lichaam blijft dan zelf bepalen wanneer het kind komt. Er kwam eens iemand in de praktijk om dat ze overtijd was. Ik zag haar de eerste keer en deed een volledig onderzoek met vragenstellen, pols voelen etc. Het was zo dat deze mevrouw vrij veel klachten had als vermoeidheid, lage rugpijn, niet kunnen slapen, duizelig, geen eetlust, koud e.a. De behandeling werd zo gedaan dat de Acupunctuur punten de klachten zouden aanpakken, maar ook effect hadden op het inleiden van de bevalling. De volgende dag kwam ze weer, maar nu bijna geen klachten meer, maar ook geen weeën..Ook na de 2e behandeling geen weeën, maar inmiddels voelde ze zich erg sterk, sliep heel goed, en had er zin in. Ze had o.a. het huis helemaal doorgewerkt. Na de 3e behandeling kwam de bevalling op gang en de volgende dag ging ze er al weer uit, fit en hersteld. Dit was natuurlijk een klein wondertje, maar je ziet wat Acupunctuur hier deed. Wanneer ze inhet ziekenhuis was ingeleid met deze klachten, dan had ze maanden moeten herstellen. Ik heb daar veel voorbeelden van gezien. Samenwerking wordt bij elk onderzoek aanbevolen, maar wordt niet gedaan. De kosten zouden ook nog eens met zo’n ruim €. 9.000.000 dalen, wanneer slechts het draaien bij de stuitligging met moxa werd gedaan.

Na de bevalling

Borstvoeding blijft het beste. Komt dit niet op gang, dan kan met 2 of 3 acupunctuur behandelingen op dezelfde dag dit euvel worden verholpen. Bekkeninstabiliteit heeft te maken met de energierichting. Wanneer de juiste voeding wordt genomen en Acupunctuur wordt toegepast hersteld dit normaal. Een Keizersnede geeft vaak een energiestagnatie wat snel is op te lossen met moxa, na ongeveer 6 tot 7 weken.Bloedarmoede of weerstand tekort kan met Acupunctuur, voeding en kruiden worden hersteld.

Incarneren

Esoterie gaat over de keus om weer te worden geboren. Gaat ook over het doel van je leven, waarom ben je hier. Gaat ook over vorige incarnaties. Genezing gaat over het vinden van jou doel in dit leven. Als ouders kunnen we ons kind daar bij helpen. Onze incarnatie op aarde gaat in fasen en duurt tot ongeveer het 21e jaar. Scholing moet daar bij aansluiten. Vanaf 1987 zijn bijna alle kinderen “Nieuwetijds kinderen”. (Zij hebben o.a. een Indigo gekleurde Aura). Wij moeten ons leren aanpassen aan onze kinderen met leven en onderwijs. Creativiteit en fantasie moeten we stimuleren, niet alleen hun hoofd volstoppen met weetjes.